Главная страница Карта сайта
Информация об управлении банка

Darea de seamă semestrială 2016

Licenţa Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.

Licenţa de Societate de Investiţii de categoria "C"

Statutul Băncii

Codul de guvernare corporativă

Structura organizatorică a Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.

Gestiunea riscurilor în cadrul Băncii

Raportul Anual 2016

Raportul anual al Bancii in calitate de Societate pe Acţiuni 2015

Politica de contabilitate pentru anul 2015 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Raportul Anual 2015

Raportul Anual 2014

Rapoarte Financiare Auditate (2016) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2015) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2014) (IFRS)

Situaţii financiare pentru anul 2014

Raportul Auditorului 2014

Raportul Conducerii Băncii 2014
Lista persoanelor autorizate să angajeze B.C. "EXIMBANK" S.A. în relaţii contractuale

Informaţia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectivi

Ziarele în care se dezvăluie informaţia destinată publicului larg

Lista Sucursalelor şi Agenţiilor

Serviciile prestate de către sucursalele Băncii Comerciale “EXIMBANK” S.A.

Serviciile prestate de către agențiile Băncii Comerciale “EXIMBANK” S.A.

Informaţia referitor la modalităţile de întocmire a sesizărilor/reclamaţiilor/ plângerilor clienţilor şi factorii de resort autorizaţi să le primească şi să le soluţioneze, precum şi formalităţile de prezentare a acestora la Bancă.

Darea de seamă anuală a societăţii pe acţiuni B.C. "EXIMBANK" A.O. 2014

Informaţia cu privire la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi
contabilul - şef

Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

 
Информация о финансово-экономической деятельности
Информация об управлении банка
Информация о банковских услугах и продуктах
Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг
Подписка на новости

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611