Главная страница Карта сайта
Объявления
Anunț cu privire la reamplasarea Sucursalei nr. 22, din 27 ianuarie 2020

Anunț cu privire la dislocarea temporară a Sucursalei nr. 9 pe o altă adresă

Anunț în legătură cu Hramul orașului Comrat

Anunţ cu privire la relansarea Solicitării de Oferte privind vânzarea automobilelor din parcul auto al Băncii

Anunț cu privire la ultima zi pentru plăți bugetare în anul 2019

Anunț cu privire la programul de deservire a clienților în 24, 25 decembrie 2019

Anunț cu privire la modificarea RDNA la depozitele noi atrase în valută națională din 01.01.2020

Anunț cu privire la modificarea Condițiilor de a cceptare a depozitelor pentru persoane fizice

Anunț cu privire la programul redus de activitate a Sucursalei nr. 3 în 9 decembrie 2019

Anunţ cu privire la extinderea termenului de prezentare a Ofertelor în cadrul Solicitării de Oferte privind vânzarea automobilelor din parcul auto al Băncii

Anunţ cu privire la vânzarea automobilelor din parcul auto al Băncii

Anunţ în legătură cu Hramul orașului Orhei

Anunț privind aplicarea Condițiilor Generale Bancare pentru clienți existenți persoane juridice

Anunț în legătură cu Hramul orașului Chișinău

Anunț cu privire la excluderea depozitului ASCENDO, din lista de produse bancare

Informație importantă pentru clienții Băncii

Anunț în legătură cu Hramul orașelor Ungheni și Soroca

Program special de activitate a Băncii în luna august 2019

Anunț cu privire la închiderea conturilor clienților inactivi – persoane fizice expuse politic, din inițiativa Băncii

Anunț cu privire la reluarea activității Agenției nr. 4, a Sucursalei nr. 9, din data de 5 august

Anunț cu privire la programul special de activitate a Sucursalei nr. 3, în data de 26 iulie

În atenţia clientilor personelor fizice nerezidente

Anunţ cu privire la modificarea RDNA

Anunţ cu privire la închiderea conturilor clienților - persoane fizice nerezidente din inițiativa Băncii

Anunţ cu privire la modificarea ratei dobânzii calculate la soldul conturilor de card

Anunţ cu privire la sistarea activității Agenției nr. 6, a Sucursalei nr. 2, Ungheni

Anunţ în legătură cu Hramul orașului Bălți

Sistemul Internet Banking va fi activ în data de 10 mai 2019

Informație cu privire la programului special de activitate în data de 8 mai

În perioadele 29 aprilie – 1 mai; 4 și 6 mai; 9 – 11 mai 2019 Sucursalele și Agențiile Băncii nu vor activa

Informație cu privire la programului de activitate a Agențiilor Băncii în data de 27 aprilie 2019

Informație cu privire la programului special de activitate în data de 13 aprilie

Anunț privind aplicarea Condițiilor Generale Bancare pentru clienți existenți persoane fizice

Anunț cu privire la intrarea în vigoare a condițiilor generale bancare pentru persoane fizice

Măsuri de precauție sporită la efectuarea transferurilor externe

În atenția persoanelor fizice nerezidente

Уведомление о созыве Очередного Годового Общего Собрания Акционеров Коммерческого Банка "EXIMBANK" А.О.

Informație cu privire la programului special de activitate în zilele de 7 și 8 martie

Объявление в связи с изменениями в графике работы Филиала №1, мун. Комрат

Informație cu privire la închiderea conturilor corespondente în EUR, USD, CHF, GBP deținute în Banca Transilvania, România

Sucursala nr.3 își transferă activitatea într-un sediu nou

Anunț cu privire la programul de deservire a clienților în perioada sărbătorilor de iarnă

În atenţia personelor juridice nerezidente la situaţia din 20.12.2018

Anunț cu privire la programul de deservire a clienților în cadrul sucursalelor din afara Chișinăului în ziua de 15 decembrie 2018

Anunț cu privire la modificarea condițiilor de atragere a depozitelor pentru persoanele fizice

Informație cu privire la ultima zi a anului 2018 pentru încasări și plăți în favoarea Ministerului Finanțelor

Informație cu privire la programul de activitate a Băncii în luna decembrie 2018

Объявление в связи с Днём города Хынчешть

Объявление в связи с Днём города Кахул

În atenţia personelor fizice nerezidente, la situaţia din 14.11.2018

Anunț cu privire la modificarea ratei dobânzii pentru contractele de depozit cu rată flotantă ale persoanelor fizice

Объявление в связи с Днём города Орхей

Информация о закрытии корреспондентских счетов в долларах США и Евро в Сбербанке России

Информация о нерабочих днях в Ноябре 2018

Оповещение о временном приостановление деятельности Агентства нр.3

Оповещение об изменение крайнего срока приёма платёжных поручений на бумажном носителе от юридических лиц

Sistarea temporara Filialei nr. 4

Anunț pentru clienți referitor la încetarea efectuării plăților în UAH

Anunț pentru clienți referitor la încetarea activității în sistemul de remiteri de bani "CONTACT"

Informație zile nelucratoare în luna august 2018

Anunţ cu privire la Hramul orașului Căușeni

Anunț pentru clienți - tranzacții frauduloase te tipul “phishing email” sau “CEO fraud”

Informația privind efectuării operaţiunilor de plată în adresa agenţilor economici şi persoanelor fizice rezidente în teritoriul din stânga Nistrului

Informație privind limitele băncii la utilizarea cardurilor de plată

Informație zile nelucratoare în iunie-iulie 2018

Informație zile nelucratoare în luna mai 2018

Anunț pentru clienți referitor la aplicarea tarifelor standard pentru conturile aferente produsului Contul Fără Frontiere (CFF)

Anunț pentru clienți referitor la încetarea activității în sistemul de remiteri de bani "LEADER"

Informație zile nelucratoare în luna aprilie 2018

În atenția clienților B.C. “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A.

Anunţ cu privire la închiderea conturilor persoanelor fizice, care dețin conturile curente deschise în Filialele Băncii și în care timp de 2 ani și mai mult nu au fost efectuate operațiuni

Anunţ cu privire la Hramul orașului Cahul

Anunţ cu privire la Hramul orașului Hâncești

Anunţ cu privire la Hramul orașului Orhei

Anunţ cu privire la alimentările de carduri efectuate în ziua de 30 august 2017

Informație zile nelucratoare Italia, România și Austria în perioada 14-15 august 2017

Anunţ cu privire la programul de lucru pentru perioada 01-02 iunie 2017 2017

Anunţ cu privire la programul de lucru pentru 08 mai 2017

Modificarea programului de lucru ale Agenţiilor nr. 2, 4, 5, 7 şi 8 a Filialei nr. 9

Informație zile nelucratoare SUA și RUSIA

Modificarea programului de lucru al Filialei nr. 5

Programul de lucru cu clientela în perioada 29 decembrie 2016 – 14 ianuarie 2017

Modificarea programului de lucru a ghişeelor de acceptare de la populaţie a plăţilor pentru serviciile comunale

Modificarea programului de lucru al Filialelei nr. 15

Modificarea programului de lucru ale Filialelor nr. 2 şi nr. 4

Modificarea listei bancilor corespondente B.C. "EXIMBANK" S.A.

Modificarea programului de lucru al Agenţiei nr. 11 a Filialei nr. 19

Modificarea programului de lucru ale Agenţiilor nr. 2, 4, 5, 7 şi 8 a Filialei nr. 9

Programul de lucru pentu perioada 14-15 octombrie 2016

Programul de lucru a ghişeelor de acceptare de la populaţie a plăţilor pentru serviciile comunale amplasate în afară mun. Chişinău

Programul de lucru în perioada 29-31 august 2016

Anunţul referitor la aplicarea ratei noi pentru toate creditele noi de tip FAMIGLIA

Anunţul referitor la modificări operate la Comisioanele de emitere/administrare a cardurilor de plată emise pentru persoane fizice

Anunţul referitor la utilizarea codului IBAN pentru transferurile naționale în MDL

Anunţ cu privire la programul de lucru pentru 25 iunie 2016

Modificarea programului de lucru al Agenţiilor nr. 2,4,5,7 şi 9 a Filialei nr. 9

Programul de lucru de acceptare a ordinelor de plată în valută străină în aplicația “EXIMBANK-Online”

Programul de lucru a ghişeelor de acceptare de la populaţie a plăţilor pentru serviciile comunale

În atenţia clienţilor EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca

În atenţia acţionarului EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca

Anunţ pentru clienţi referitor la platile aferente conturilor de card

Comunicat informativ

Programul de lucru cu clientela în perioada 24 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016

În atenţia clienților B.C. "EXIMBANK" S.A.

În atenţia deponenţilor B.C. "EXIMBANK" S.A.

În atenţia clienților B.C. "EXIMBANK" S.A.

În atenţia deponenţilor B.C. "EXIMBANK" S.A.

Program de lucru al ghişeelor de acceptare a plăţilor pentru serviciile comunale

Programul de lucru în perioada 26-31 august 2015

Filiala nr. 11 îşi transferă activitatea într-un nou sediu

Sistarea temporara Filialei nr. 17

Sistarea temporara Filialei nr. 21

Modificarea programului de lucru al Agenţiei nr.3 a Filialei nr.19

Modificări în TARIFELE ŞI TAXELE Băncii în vigoare din 13 septembrie 2014

Modificări în TARIFELE ŞI TAXELE Băncii în vigoare din 11 august 2014

Programul de lucru cu clientela în perioada 31 decembrie 2013 – 02 ianuarie 2014

 
Коммерческий Банк “EXIMBANK” А.О.
Организационная структура
Новости
Объявления
Политика Банка по управлению рисками
Список авторизированных лиц
Лицензия банка и Выписка из Государственного Реестра Юридических Лиц
Кодекс корпоративного управления
Банки корреспонденты
Продажа залогового имущества
Акции
Подписка на новости

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611