Homepage Harta site
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Creditul 72 ore
Destinaţia creditului A. cheltuieli aferente imobilelor (care aparţine solicitantului cu drept de proprietate) şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai
B. achiziţia de bunuri semi-durabile doar în scopuri personale (ex. automobil). Pentri mijloacele de transport: nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani
C. cheltuieli medicale şi familiale (ex. plată studii pentru copii)
D. cheltuieli curente şi/sau necesar de numerar
Notă: Nu se va permite refinanţarea creditelor existente de la alte instituţii financiare.
Valoarea creditului Valoarea minimă a creditului 30 000 MDL
Valoarea maximă pentru creditele a căror destinaţie sunt:
- A, B, C: 150 000 MDL
- D: 70 000 MDL
Finanţarea Băncii - achiziţia mijloacelor de transport: până la 70%
- pentru alte destinaţii: până la 100% inclusiv
Moneda creditului MDL
Termenul creditului - A, B, C: de la 24 până la 60 luni
- D: de la 12 până la 36 luni
Rata anuală a dobânzii - A, B, C: : dobândă fixă 13,95%
- D: dobândă fixă 11,95%
Modalitatea rambursare în rate egale lunare – anuităţi şi fără perioadă de graţie
Comision unic de administrare a creditului 2% din suma aprobată a creditului (va fi perceput la data achitării primei tranşe)
Comision lunar de administrare a creditului 0,2% din valoarea creditului. Comisionul sa aplică lunar concomitent cu achitarea ratelor de credit. În cazul rambursării anticipatea creditului, comisionul se va reţine integral pentru luna de plată curentă, iar partea comisionului datorat pentru următoarele luni de achitare până la scadenţa creditului ne se vor calcula
Alte comisioane
 • Comision pentru achitarea anticipată- 0%
 • Comision pentru prelungirea termenului de rambursare -1% de la soldul creditului la data prelungirii
 • Comision pentru emiterea permisiunii de constituire a gajului/ipotecii ulterioare-1,5% de la soldul creditului la data eliberării permisiunii, min. 2 000 MDL
 • Comision pentru emiterea extraselor de cont/graficului de plăţi cu o periodicitate mai mare decât una trimestrial-50 MDL pentru fiecare cerere
 • Comision pentru administrarea contului în care înregistrează operaţiunile de plată şi tragerile din credit -0%
 • Comisioanele aferente operaţiunilor din conturile curente- conform Tarifelor Băncii în vigoare
 • Criteriile de eligibilitate a) persoane fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova;
  b) domiciliaţi permanent (cu viza de reşedinţă), în Republica Moldova pe parcursul ultimilor 3 (trei) ani;
  c) dispun de un loc permanent de muncă in Republica Moldova în decursul ultimelor cel puţin 6 luni.

  Dobânda anuală efectivă constituie 18,99% *
  * Date calculate reieşind din urmatoarele condiţii:
  Suma creditului: 70 mii MDL;
  Termen :36 luni;
  Rata anuală a dobânzii: 11.95%;
  Pentru mai multe detalii privind credite de consum Vă puteţi adresa la cea mai apropiată filiala a Băncii
   
  Servicii persoane fizice
  Servicii persoane juridice
  Tarife
  Schimb valutar
  Produse bancare
  Carduri bancare
  Calculatoare
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611