Homepage Harta site
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
"Conto Senza Frontiere"
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
"Conto Senza Frontiere"
“Conto Senza Frontiere”(“Contul Fără Frontiere”) - un cont curent, ce oferă persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, posibilitatea efectuării transferurilor bancare la preţuri convenabile în cadrul grupului Veneto Banca .

Documentele necesare la deschiderea “Conto Senza Frontiere”( CFF):
- Cererea de Deschidere a CFF;
- Originalul actului de identitate
- Copia actului de identitate;
- Fişa cu specimene de semnături.

Valuta contului: EURO

Lista de comisioane pentru “Conto Senza Frontiere” (CFF)

Nr. Crt DENUMIRE COMISION
OPERATIUNI GENERALE
1 COMISION DESCHIDERE CFF 0
2 COMISION ELIBERARE EXTRASE DE CONT LUNARE CFF 0
3 COMISION DE GESTIUNE CFF 0
OPERATIUNI PE CASA
1 INCASARI NUMERAR 0
2 PLATI NUMERAR DIN CFF LA GHISEUL BANCII 0.2 % Min 1 EUR
OPERATIUNI PE CONT
1 INCASARI PRIN ORDIN DE PLATA (CREDITAREA CONTULUI) 0
2 PLATI PRIN ORDIN DE PLATA 0.2 % Min 10 EUR
3 SPEZE SWIFT PLATI EXIMBANK 5 EUR
ALTE OPERATIUNI
1 COMISION EMITERE CARD PRINCIPAL CIRRUS/MAESTRO DE DEBIT 0

Din Grupul Veneto Banca fac parte:
1. Veneto Banca s.p.A.
2. Banca Apulia
3. Banca Intermobiliare
4. B.C. "EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca" S.A. (R. Moldova)
5. Veneto Banca Romania
6. Veneto Banka Croazia
7. Veneto Banka Albania

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la transferurile în valută străină din R. Moldova în străinătate:

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- de la 1000 până la 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic doar în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată). În acest caz este necesar de a prezenta la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie – certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc (originalul şi copia); De asemenea, poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.);
- peste 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor, prezentând la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie, precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferurlui de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul. Transferul mijloacelor băneşti pe numele său, destinate cheltuielilor sale, pentru perioada aflării temporare în străinătate. Se efectuează la prezentarea la banca licenţiată a documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului de către persoana fizică şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.

Transferurile sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.

informaţii detaliate


Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la următoarele telefoane: (373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.

 
Servicii persoane fizice
Servicii persoane juridice
Tarife
Schimb valutar
Produse bancare
Carduri bancare
Calculatoare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2017 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102, 373-22-600-000   Fax: 373-22-601-611