Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Leader"
Remiteri de bani prin sistemul "Contact"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul "Leader"
B.C. "EXIMBANK" S.A. prestează servicii de expediere şi încasare a mijloacelor băneşti prin intermediul sistemului de remiteri de bani«Leader».

Remiterile de bani "Leader" se efectuează în dolari SUA, Euro şi ruble ruseşti între ţările participante ale sistemului printre care: Federaţia Rusă, ţările CSI, Marea Britanie, Spania, Mongolia, Cehia, China, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Israel, Italia, Turcia, Vietnam.

Pentru expedierea sau primirea banilor este suficient de a prezenta buletinul de identitate. Nu este necesară indicarea adresei beneficiarului, precum şi dispunerea de conturi bancare atât de către expeditor, cât şi de către beneficiar.

Banii sunt accesibili spre eliberare în decurs de 10 minute din momentul expedierii, iar comisionul în mărime de la 1,5% până la 3% (în dependenţă de sumă şi ţară) din suma transferului se achită doar de către expeditor. Pentru aflarea exactă a comsionului vă puteţi adresa la operatorul băncii sau accesând pagina oficială a sistemului Leader:«LEADER»

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la transferurile în valută străină din R. Moldova în străinătate prin intermediul sistemelor de plăţi rapide:

Pentru rezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- de la 1000 până la 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic doar în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, tutore/curator, persoană pusă sub tutelă /curatelă). În acest caz este necesar de a prezenta la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie – certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc (originalul şi copia); De asemenea, poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.);
- peste 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor, prezentând la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie, precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferurlui de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul.

Pentru nerezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- peste 1000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului sau documentele ce atestă gradul de rudenie;
- nelimitat poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său.

Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani: Returnarea:
- se efectuează la cererea ordonatorului cu condiţia ca suma să nu fie deja eliberată beneficiarului. Platitorului i se returnează suma remiterii de bani. Returnarea se efectuează după ce a fost încasată suma tranzacţiei de către B.C. "EXIMBANK" S.A. de la sistemul "LEADER". Dacă remiterea de bani este returnat din cauza erorii comise de către colaboratorul băncii atunci comisionul achitat de către ordonator va fi întors acestuia integral
Perioada de validitate:
- nelimitat

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.

Transferurile sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.

informaţii detaliate


Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la următoarele telefoane: (373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Creditul PRIMA CASĂ
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611