Homepage Harta site
Politici interne

Politica băncii de dirijare a riscurilor

B.C. "EXIMBANK" S.А. îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui sistem consolidat de dirijare a riscurilor, bazat pe principii generale, acceptate în practica bancară mondială.

Sistemul consolidat de dirijare a riscurilor aferente operaţiunilor cu activele băncii este bazat pe cinci elemente de bază ale sistemului.

Primul element este constituit din metodele de evaluare a riscului creditar. Riscul creditar reprezintă riscul de neexecutare în deplină măsură şi în termenii stabiliţi de către contr-agenţii băncii a obligaţiunilor ce le revin. În bancă sunt aplicate o serie de metode de evaluare complexă a situaţiei financiare a solicitanţilor de credite, inclusiv a instituţiilor financiare, a întreprinderilor mari, a întreprinderilor din businesul mic şi mijlociu, precum şi a persoanelor fizice.

Al doilea element îl reprezintă procedura de luare a deciziilor privind efectuarea operaţiunilor cu active, expuse riscurilor. În bancă este pusă în funcţiune o procedură în mai multe etape de adoptare colegială a deciziilor, menită să exclusă erori subiective la evaluarea riscurilor şi abuzul în serviciu în cadrul realizării unor operaţiuni riscante.

Al treilea element al sistemului rezidă în stabilirea limitelor în cazul operaţiunilor expuse la risc. Limita reprezintă expresia monetară a riscului, adică pierderile potenţiale, care pot să apară în rezultatul efectuării tranzacţiei respective Principalele limite, stabilite de bancă sunt – limita riscurilor în cazul unui ansamblu de diferite operaţiuni, realizate cu un contr-agent concret, limita atribuţiilor, limita investiţiilor în diferite tipuri de active, limita concentrării ramurale a investiţiilor ş.a.

Al patrulea element al sistemului – monitoringul respectării limitelor stabilite. În scopul unui monitoring permanent al limitelor stabilite în bancă este înfiinţat Comitetul de dirijare a activelor şi pasivelor, comisia de reevaluare şi aprobare a cotelor de participare în capitalul agenţilor economici şi Comisia de dirijare şi control asupra investiţiilor în active materiale pe termen lung. De asemenea, monitoringul respectării limitelor stabilite este realizat de Secţia Audit Intern, de Cârmuire, Comisia de Cenzori şi Consiliul Băncii în limitele competenţei fiecăruia.

Al cincilea element al sistemului – crearea unor rezerve suficiente pentru acoperirea operaţiunilor cu active ale băncii. Crearea rezervelor reprezintă un vector al stabilităţii, care permite compensarea unor eventuale pierderi ale băncii, aferente unor operaţiuni expuse la risc, fără ca acestea să influenţeze negativ starea financiară a băncii.

Politici contabile pentru anul 2017 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară)

Politici contabile pentru anul 2016 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară)

Politica de contabilitate pentru anul 2015 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2014 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2013(în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica privind securitatea tehnologiilor informaţionale

Politica de contabilitate pentru anul 2012 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2011 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2011 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2010 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2010 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2009 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2009 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2008 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2007 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

Politica de contabilitate pentru anul 2006 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611