Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Leader"
Remiteri de bani prin sistemul "Contact"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. prestează servicii de efectuare şi eliberare a remiterilor mijloacelor băneşti prin intermediul sistemului «UNISTREAM». Remiterile băneşti se efectuează între ţările participante ale sistemului - peste 45 de ţări pe toate cele cinci continente.

Pentru a primi sau expedia bani este suficient de a prezenta operatorului actul de identitate şi de a completa un formular tipizat. Remiterile de bani pot fi efectuate în dolari SUA , Euro şi RUB, iar comisionul este în mărime de la 0,95% până la 5% (în dependenţă de ţară şi bancă) din suma transferului şi se achită doar de către expeditor. Pentru aflarea exactă a comisionului vă puteţi adresa la operatorul băncii sau accesând pagina oficială a sistemului «UNISTREAM»

Banii pot fi ridicaţi deja după 10 minute de la momentul expedierii. În cazul eliberării/încasării echivalentului în MDL a mijloacelor băneşti se aplică cursul comercial de cumpărare a valutei respective afişat la ghişeele filialelor.

Sistema de remiteri de bani «UNISTREAM» garantează siguranță, comoditate și rapiditate și este destinată în special clienților care doresc urgent să primească sau să expedieze banii.

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la transferurile în valută străină din R. Moldova în străinătate prin intermediul sistemelor de plăţi rapide:

Pentru rezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- de la 1000 până la 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic doar în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, tutore/curator, persoană pusă sub tutelă /curatelă). În acest caz este necesar de a prezenta la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie – certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc (originalul şi copia); De asemenea, poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.);
- peste 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor, prezentând la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie, precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferurlui de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul.

Pentru nerezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- peste 1000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului sau documentele ce atestă gradul de rudenie;
- nelimitat poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său.

Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a transferului:
Anularea:
- se efectuează în aceeaşi zi în care a fost efectuat remiterea de bani, la cererea ordonatorului, cu condiţia ca suma să nu fie deja eliberată beneficiarului. Platitorului i se returnează suma şi comisionul achitat.
Returnarea:
- se efectuează la cererea ordonatorului sau la expirarea a 30 de zile de la data expedierii mijloacelor băneşti, cu condiţia ca suma să nu fie deja eliberată beneficiarului. Platitorului i se returnează suma remiterii. Returnarea remiterii de bani se efectuează după ce a fost încasată suma tranzacţiei de către B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. de la sistemul "UNISTREAM".
Perioada de validitate:
-30 de zile. După acest termen remiterea de bani este automat anulată de către Sistemul Unistream şi expediat băncii ordonatorului.

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.
Transferurile sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.

informaţii detaliate


Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la următoarele telefoane: (373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.
 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Credite de consum
Creditul NUNTA DE VIS
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611