Homepage Harta site
Informaţie privind guvernanţa băncii

Darea de seamă semestrială 2016

Licenţa Băncii Comerciale "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.

Licenţa de Societate de Investiţii de categoria "C"

Statutul Băncii ;

Codul de guvernare corporativă

Structura organizatorică a Băncii Comerciale "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.

Gestiunea riscurilor în cadrul Băncii

Raportul Anual 2016

Raportul anual al Bancii in calitate de Societate pe Acţiuni 2015

Politica de contabilitate pentru anul 2015 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Raportul Anual 2015

Raportul Anual 2014

Rapoarte Financiare Auditate (2016) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2015) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2014) (IFRS)

Situaţii financiare pentru anul 2014

Raportul Auditorului 2014

Raportul Conducerii Băncii 2014
Lista persoanelor autorizate să angajeze B.C. "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A. în relaţii contractuale

Informaţia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectivi

Ziarele în care se dezvăluie informaţia destinat publicului larg

Lista filialelor şi Agenţiilor

Serviciile prestate de către filialele ale Băncii Comerciale “EXIMBANK– Gruppo Veneto Banca” S.A.

Serviciile prestate de către oficiile secundare ale Băncii Comerciale “EXIMBANK– Gruppo Veneto Banca” S.A.

Informaţia referitor la modalităţile de întocmire a sesizărilor/reclamaţiilor/ plângerilor clienţilor şi factorii de resort autorizaţi să le primească şi să le soluţioneze, precum şi formalităţile de prezentare a acestora la Bancă.

Darea de seamă anuală a societăţii pe acţiuni B.C. "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" A.O. 2014

Informaţia cu privire la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi
contabilul - şef

Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

 
Informaţia privind activitatea economico- financiară
Informaţie privind guvernanţa băncii
Informaţie privind prestarea serviciilor şi oferirea produselor bancare
Dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611