Homepage Harta site
Informaţia privind activitatea economico- financiară

Politica contabilă a BC "EXIMABNK" SA

Raportul Anual al EXIMBANK 2018

Raportul Auditorului 2018

Politica contabilă a Băncii

Gestiunea riscurilor în cadrul Băncii

Raportul Anual 2017

Raportul Anual 2016

Raportul anual al Bancii in calitate de Societate pe Acţiuni 2015

Politica de contabilitate pentru anul 2015 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

Raportul Anual 2015

Raportul Anual 2014

Darea de seamă anuală a societăţii pe acţiuni B.C. "EXIMBANK" A.O. 2014

Rapoarte Financiare Auditate (2017) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2016) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2015) (IFRS)

Rapoarte Financiare Auditate (2014) (IFRS)

Situaţii financiare pentru anul 2014

Raportul Auditorului 2014

Raportul Conducerii Băncii 2014

Darea de seamă semestrială 2016

 
Informaţia privind activitatea economico- financiară
Informaţie privind guvernanţa băncii
Informaţie privind prestarea serviciilor şi oferirea produselor bancare
Dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611