Homepage Harta site
Operaţiuni cu valori mobiliare de stat (VMS)
Operaţiuni cu valori mobiliare corporative (VMC)
Operaţiuni cu valori mobiliare corporative (VMC)

Compania de brokeri BC „EXIMBANK” S.A. este unul din participanţii profesionişti, care prestează un spectru diversificat de servicii pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova, de cea mai înaltă calitate, folosind practica şi tradiţiile internaţionale ale grupului de companii Veneto Banca Holding S.C.P.A.. Specialiştii calificaţi ai companiei, dispun de abilităţi şi profesionalism distinct pentru rezolvarea operativă şi corectă a celor mai variate întrebări ale Clienţilor.

Activitatea noastră se caracterizează prin atitudine individualizată faţă de orice persoană, în legătură directă cu caracterul şi complexitatea activităţilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea scopului propus de Dvs.

Puteţi beneficia de instrumente financiare suplimentare pentru realizarea operaţiunilor de tranzacţionare valorilor mobiliare cum ar fi:

 • creditarea pe lungă sau scurtă durată a operaţiunilor cu valori mobiliare;
 • gajarea valorilor mobiliare pentru obţinerea creditului.
 • Purtăm răspundere şi garantăm executarea operativă şi în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare a obligaţiunilor asumate faţă de clienţi.

  B.C. „EXIMBANK” S.A. oferă următoarele servicii pe piaţa valorilor mobiliare:

  • efectuarea operaţiunilor de procurare / înstrăinare a valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei;
  • efectuarea operaţiunilor de procurare / înstrăinare a valorilor mobiliare corporative prin intermediul licitaţiilor de orice tip, organizate în cadrul Bursei de Valori Moldovei (pachete unice, tranzacţii speciale);
  • organizarea şi efectuarea ofertelor publice pe piaţa secundară de valori mobiliare;
  • procurarea/vînzarea valorilor mobiliare pe un termen limitat, la un preţ iniţial fixat şi răscumpărarea obligătorie a valorilor mobiliare de către vînzătorul iniţial la expirarea acestui termen, la un alt preţ stabilit iniţial (REPO);
  • gajarea valorilor mobiliare;
  • deţinerea nominală a valorilor mobiliare;
  • explicarea normelor actelor normative ce ţin de reglementarea funcţionării pieţei de valori mobiliare, precum şi activitatea societăţilor pe acţiuni;
  • asistenţă la componenţa, alcătuirea şi modul de prezentare a dărilor de seamă specializate ale emitenţilor, precum şi dările de seamă destinate publicării în organele de presă;
  • consultanţa privind evaluarea şi gestionarea riscului investirii în valori mobiliare;
  • recomandări privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
  • prezentarea de opinii şi recomandări în legătură cu vînzarea şi cumpărarea valorilor mobiliare;
  • analiza pieţelor şi participanţilor pieţii, instrumentelor investiţionale şi parametrilor lor de eficienţă şi risc;
  • investiţii şi atragerea mijloacelor prin intermediul instrumentelor financiare;
  • acordarea consultanţei în orice problemă legată de structura de capital, reorganizarea societăţii pe acţiuni, răscumpărarea sau achiziţionarea de către aceasta a valorilor sale mobiliare plasate, efectuarea ofertei publice pe piaţa secundară;
  • alte consultaţii la comanda clienţilor, care nu sânt interzise de legislaţie;
  • asistenţa acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară;
  • promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaţa primară;
  • deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu deţinătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzut în contract.

  Tarifele de bază a B.C. "EXIMBANK" S.A.

  Informatie privind acordarea serviciilor in calitate de participant profesionist

  Regulile de activitate pe piata de capital a Bancii

  Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta la numerele de telefoane (373 22) 30-11-39; 30-11-40

   
  Deschiderea contului
  Decontări şi operaţiuni de casă
  Decontări internaţionale
  Credite
  Bancassurance
  Depozite
  Carduri bancare
  Plati Programate
  Оperaţiuni cu valori mobiliare
  Programa “Generatorul ordinelor de plată”
  Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"
  Servicii de încasare
  Tarife și Condiții Generale Bancare
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611