Homepage Harta site
Locuri vacante
EXIMBANK invită candidați pentru funcția de Specialist Raportare Financiară

Responsabilități:

- Realizarea situațiilor financiare individuale și în scopul consolidării în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
- Pregătirea rapoartelor de natură prudențială, financiară (inclusiv FINREP, COREP) în conformitate cu instrucțiunile primite, actualizarea periodică a acestora;
- Elaborarea rapoartelor, în cooperare cu subdiviziunile de structură implicate, privind indicatorii financiari și non financiari de performanță, etc.
- Suport în procesul de bugetare, prelucrarea bazelor de date în vederea obținerii și centralizării informațiilor pentru calculul diverselor linii bugetare.

Cerințe:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Cunoștințe de IFRS;
- Abilități de gândire analitică și de comunicare;
- Excel nivel avansat;
- Cunoștințe de SQL;
- Bune abilități de lucru cu volume mari de date;
- Engleza avansat;
- Cunoașterea domeniului bancar şi experiența în cadrul companiilor de audit reprezintă un avantaj.

CV-urile pot fi expediate la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcției solicitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.

EXIMBANK invită candidați pentru funcția de Specialist Planificare şi Control

Responsabilități:

- Elaborarea materialelor de analiză pentru a prezenta rezultatele financiare în mod obiectiv, în contextul comparației relevante cu perioadele precedente, planul, strategia și alte rezultate;
- Colaborarea cu alte departamente în scopul de a dobândi şi comunica eficient o imagine completă şi corectă a performanței financiare a Băncii, a subdiviziunilor de structură, a segmentelor de business, etc;
- Definirea şi implementarea unor modele de profitabilitate adecvate, menite să asiste deciziile de business legate de introducerea unor noi produse, modificări în caracteristicile celor existente sau demararea de noi proiecte sau inițiative strategice;
- Participarea la procesul de planificare financiară a Băncii (Forecast şi Buget) prin elaborarea unui proces coerent, eficace şi eficient şi prin menținerea unui mediu transparent de lucru cu toate părțile implicate. Principalul obiectiv al planificării financiare şi de business este acela de a direcționa resursele către cea mai bună alocare şi de a stabili un set de ținte ambițioase și realiste.

Cerințe:

- Studii superioare cu profil economic/matematic/statistic;
- Abilităţi analitice;
- Buna înțelegere a activității de Controlling și / sau Contabilitate;
- Engleza avansat;
- Excel nivel avansat;
- Cunoștințe de SQL;
- Bune abilități de lucru cu volume mari de date;
- Cunoașterea domeniului bancar şi experiența în domeniul raportării manageriale şi/sau financiare reprezintă un avantaj.

CV-urile pot fi expediate la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcției solicitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.

EXIMBANK invită candidaţi pentru funcţia de Manager Relaţii cu Clienţii Corporate

Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți corporate și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi corporate în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling;
- Promovarea imaginii băncii.

Cerințe:

- Studii superioare cu profil economic;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipa, abilități de vânzare, flexibilitate;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Orientare către client;
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B.

CV-urile pot fi expediate la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcției solicitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.

EXIMBANK invită candidaţi pentru funcţia de director al Sucursalei în mun. Chişinău.

Responsabilităţi:

• Dezvoltarea strategică şi gestionarea sucursalei;
• Coordonarea procesului de vânzare şi promovare a produselor bancare;
• Administrarea şi dezvoltarea continuă a portofoliului de clienţi/produse/servicii ale sucursalei;
• Gestiunea riscurilor aferente activităţii Sucursalei;
• Asigurarea integrităţii patrimoniului Sucursalei.

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul economic;
• Experienţă bancară similară de minimum 3 ani ;
• Experienţă în domeniul creditării şi deservirii clienţilor;
• Reputaţie impecabilă de afaceri;
• Lipsa antecedentelor penale;
• Lipsa evidenţelor privind responsabilitatea apariţiei problemelor administrative şi financiare la locurile precedente de muncă;
• Lipsa mărturiilor privind escrocheriile financiare sau evaziuni fiscale, precum şi altor mărturii care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă;
• Capacităţi organizatorice şi analitice;
• Cunoaşterea limbilor română și engleză;
• Permis de conducere, categoria B.

CV-urile pot fi expediate la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcţiei solicitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.

EXIMBANK invită candidați pentru funcția de analist credite.

Responsabilități:

- Analiza economico-financiară a solicitanților de credit și angajamentelor persoanelor fizice/juridice cu formularea concluziilor aferente;
- Analiza proiectelor de finanțare din punct de vedere al riscurilor aferente şi prezentarea recomandării asupra solicitărilor de finanțare;
- Analiza primară a riscurilor aferente solicitărilor de finanțare;
- Asigurarea suportului personalului din vânzări pentru activitatea de creditare.

Cerințe:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în domeniul bancar – minim 3 ani;
- Experiență similară în domeniul analizei financiare a întreprinderilor – minim 1 an;
- Cunoașterea limbii române și engleze;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Abilități analitice și de sinteza;
- Orientare spre rezultat;
- Orientare spre client;
- Abilități de lucru în echipă şi individual;
- Responsabilitate, capacitate de organizare şi planificare personală.

CV-urile pot fi expediate la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcției solicitate. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.

EXIMBANK invită candidaţi pentru funcţia de consultant bancar

Obligaţiuni:

 • Promovarea şi vînzarea produselor şi serviciilor bancare;
 • Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
 • Atragerea noilor clienţi;
 • Elaborarea şi prezentarea ofertelor clienţilor;
 • Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
 • Promovarea imaginii băncii.

  Cerinţe:

 • Studii superioare,
 • Abilităţi de comunicare,
 • Abilităţi de negociere şi vînzare,
 • Capacitate de analiză şi sinteză,
 • Orientare spre client şi rezultate,
 • Cunoaşterea limbii engleze,
 • Rezistenţă la stres, echilibru emoţional,
 • Permis de conducere categoria B.

  CV-urile pot fi expediate la e-mail:svetlana.tiho@eximbank.com cu indicarea funcţiei solicitate. La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

  B. C. "EXIMBANK" S.A. anunţă concurs pentru suplinirea postului temporar vacant de OPERATOR GHIŞEU:

  Descrierea postului:

  • gestionarea conturilor bancare;
  • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar,
  • efectuarea operaţiunilor de schimb valutar,
  • efectuarea transferurilor băneşti internaţionale,
  • deservirea conturilor de depozit,
  • verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

  Cerinţe faţă de candidat:

  • studii superioare în domeniul economic,
  • cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiană,
  • experienţa în relaţia cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj,
  • cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel,
  • abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat,
  • atenţie la detalii,
  • asumarea responsabilităţilor,
  • echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.

  Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la e-mail: svetlana.tiho@eximbank.com

  Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi.

 •  
  Informaţie de contact
  Sugestii şi reclamaţii
  Locuri vacante
  Denunţă o fraudă
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611