Homepage Harta site
Noutăţi
17.03.2016  
În atenţia acţionarului EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca
Stimate acţionar,

În conformitate cu art.art.50–56 ale Legii privind societăţile pe acţiuni şi pct.23.1 al Statutului B.C. "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. şi a Deciziei Consiliului Băncii din 11.02.2016, organul executiv al Băncii Vă anunţă despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor, pentru ziua de 22 martie 2016, ora 10:30, în incinta sediului central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. (Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1).

Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor se convoacă cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor;
2. Aprobarea noii componenţe a Consiliului Băncii;
3. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii;
4. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii;
5. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Comisiei de Cenzori a Băncii;
6. Diverse.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 19 februarie 2016.

Reprezentantul acţionarului poate lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la sediul central al Băncii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 171/1, Departamentul Conformitate, începând cu 04 martie 2016 (în zilele de lucru), între orele 09.00-16.00.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală a Acţionarilor se va efectua în ziua ţinerii adunării între orele 09:30 şi 10:00.

Pentru participare la Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A., reprezentantul acţionarului va prezenta în original actul de identitate şi un act care atestă împuternicirile sale (procura).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611