Homepage Harta site
Noutăţi
27.01.2015  
Banca Comercială „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. a obţinut licenţa de societate de investiţii de categoria ”C”
Pe data de 21 ianuarie 2015, în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a fost adoptată decizia privind eliberarea licenţei de societate de investiţii de categoria „C” pentru Bancă, pe un termen nelimitat.

Societatea de investiţii presupune o persoană juridică a cărei activitate constă în furnizarea de servicii de investiţii şi/sau în desfăşurarea de activităţi de investiţii cu titlu profesional pe piaţa de capital.

Banca, în calitate de societate de investiţii, poate desfăşura următoarele categorii de activităţi:

  • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
  • tranzacţionarea în cont propriu;
  • consultanţa de investiţii;
  • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
Anterior, Banca a deţinut licenţă de activitate de dealer ca activitate de bază cu următoarele activităţi conexe: activitate de brokeraj, de underwriting şi consulting investiţional, în conformitate cu Legea privind piaţa valorilor mobiliare.
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611