Homepage Harta site
Noutăţi
30.01.2004  
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.A.
La adunare a fost întărit Planul de Afaceri a băncii pentru anul 2004, planul de gestionare a lichidităţii pentru 2004, planul de lucru a comisiei de revizuire pentru 2004, şi, de asemeni a fost reales Consiliul B.C. "Eximbank" S.A..

Planul de afaceri a Eximbank-ului pentru anul 2004 stabileşte drept obiective prioritare mărirea volumurilor operaţiilor, active şi pasive a băncii şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor oferite clienţilor. O atenţie deosebită va fi acordată proiectelor de emisie şi deservire a cardurilor bancare VISA şi MasterCard, cât şi dezvoltării reţelei de filiale şi reprezentanţe ale băncii. Către sfârşitul anului se planifică deschiderea filialelor şi reprezentanţelor băncii în mai multe centre raionale ale Republicii, şi anume în Briceni, Ocniţa, Edineţ, Hânceşti, Anenii-Noi, Căuşeni, Cimişlia şi Cahul. În cadrul activităţilor pentru dezvoltarea băncii se planifică deasemeni petrecerea unei emisiuni suplimentare de acţiuni în mai, 2004 în volum de 10 mln lei.

Planul de afaceri al băncii pentru 2004 deasemeni prevede mărirea cifrei de afaceri a băncii cu 30%, pană la 490 mln lei şi obtinerea unui profit net de nu mai putin de 7.0 mln lei. Drept urmare, rentabilitatea activelor (ROA) Eximbank va trebui să constituie în 2004 nu mai puţin de 1.58%, iar rentabilitatea capitalului (ROE) - nu mai puţin de 4.79%.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611