Homepage Harta site
Noutăţi
15.04.2014  
A avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
Pe data de 14 aprilie 2014, în incinta sediului central al Băncii din mun. Chişinău, a avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A.

În cadrul Adunării s-a menţionat că pe parcursul anului 2013 activele totale ale Băncii au înregistrat o creştere constantă, până la 4,6 miliarde lei (echivalentul a 254,3 milioane Euro), comparativ cu 4,1 miliarde lei (echivalentul a 257,1 milioane Euro) la finele anului 2012. Investiţiile băncii-mama în capitalul social efectuate atât în anii precedenţi, cât şi în 2013 prin emisiunea suplimentară de acţiuni în sumă de 365 milioane lei, a permis Băncii să-şi menţină poziţia de lider incontestabil la acest capitol. Pe parcursul anului 2013 au fost lansate creditele „AGRARIO”, oferind soluţii optimale de creditare sectorului agrar. Pentru deponenţii băncii au fost implementate două produse depozitare noi – „Progresiv” şi „Raccolto” – lărgind paleta vastă de produse depozitare a băncii. Datorită eforturilor depuse Banca a atins o cotă de piaţă de 7.2% din creditele acordate şi 3.6% din depozitele acceptate de sistemul bancar. În domeniul activităţii cu carduri bancare, s-a reuşit obţinerea licenţei de emitere a cardurilor MasterCard cu microprocesor, ce reprezintă o tehnologie de vârf în domeniul cardurilor bancare. EXIMBANK îşi păstrează poziţiile printre băncile de top ale Republicii Moldova pe întreaga sferă de activitate cu cardurile bancare, fiind una dintre cele 4 bănci care deţine licenţa de membru principal în ambele sisteme de plăti internaţionale MasterCard şi VISA.

S-a menţionat şi decizia recentă din data de 21 februarie 2014 de a majora cu 250 milioane lei (echivalentul a circa 13,5 milioane Euro) capitalul social al băncii. În rezultat, capitalul social constituie în prezent 1,25 miliarde lei.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor au fost aprobate rapoartele Consiliului, Organului Executiv şi Comisiei de Cenzori pentru anul 2013; normativele de repartizare a profitului pentru anul 2014; a fost ales un nou membru al Consiliului şi aprobat cuantumul remunerării membrilor Consiliului; a fost aprobat planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2014, componenţa Comisiei de Cenzori şi cuantumul remunerării membrilor Comisiei de Cenzori; au fost aprobate modificări la structura organizatorică şi la Statutul băncii; au fost aprobate modificări şi completări la Codul de Guvernare Corporativă, Regulamentul Consiliului şi Regulamentul Comisiei de Cenzori.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611