Homepage Harta site
Noutăţi
15.04.2003  
Adunarea Generală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
La 15 aprilie 2003 a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A., unde au fost analizate rezultatele financiare pentru anul 2002.

Conform deciziei acţionarilor, 48% sau 4.4 mln lei din profitul net în volum total 9.2 mln lei obţinut de bancă în perioada anului 2002, vor fi direcţionate spre plata dividendelor pentru anul respectiv. În fondul de rezervă sunt atribuite 5% din profitul net, sau 0.5 mln lei, iar spre dezvoltarea băncii - 47% sau 4.3 mln lei.

La Adunarea Generala a Acţionarilor s-a examinat şi sa aprobat raportul Consiliului Băncii, raportul Comisiei de Revizuire, raportul anual al Cârmuirii Băncii şi raportul privind implementarea business-planului pe 2002.

La adunare s-a menţionat că banca şi-a îndeplinit prevederile de bază propuse în planul de afaceri pentru anul 2002. Indicatorul ROA în 2002 a constituit 4.2%, iar ROE - 22.5%. cifra de afaceri a băncii pe anul 2002 a crescut cu 73.7 mln lei (37.1%), constituind spre sfârşitul anului 272.3 mln lei. Portofoliul de credite a băncii a crescut cu 24.3 mln lei (25.3%), atingand 120.6 mln lei. Suma totală a creditelor a constituit 498.3 mln lei. Mijloacele atrase ale băncii au crescut cu 60.4 mln lei (56.0%), înregistrând 168.3 mln lei, depozitele persoanelor fizice majorându-se cu 41.0 mln lei (104.3%), iar depozitele persoanelor juridice – cu 19.4 mln lei (28.4%), constituind corespunzator 80.3 mln lei si 88.0 mn lei. Numărul clienţilor în 2002 a crescut cu 31.9%. La 31 decembrie 2002 banca deservea 11861 clienţi, dintre care 3483 persoane juridice şi 8378 persoane fizice.

În 2002 Eximbank a devenit membru asociat al sistemului de plăti internaţionale “ VISA International” şi a început emisiunea şi deservirea cardurilor plastice ale sistemelor de plaţi “MasterCard International” şi “VISA International”, şi-a intensificat activitatea în proiectul de creditare a întreprinderilor agricole mari şi mici, organizat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricola (IFAD) de pe lângă ONU. Adunarea Generala a Acţionarilor a adoptat strategia de extindere teritorială a băncii, conform căreia în 2003 este planificată edificarea noilor filiale si reprezentanţe în Chişinau, cât şi în oraşele Bălţi, Soroca, Orhei, Edineţ, Hânceşti şi Cahul.

Compania de audit a băncii pe anul 2003 a fost selecatată compania internaţională “KPMG-Moldova”.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611