Homepage Harta site
Noutăţi
27.12.2002  
Adunare Consiliului B.C. "Eximbank" S.A.
Deasemeni, Consiliului i-a fost propus spre atenţie raportul Preşedintelui Cârmuirii Băncii, dlui M. Chircă privind rezultatele preliminare a activitaţii băncii în anul 2002. În raport se comunică că anul 2002 a fost unul bun pentru EXIMBANK. Astfel, în 2002 banca a devenit membru plenipotenciar al sistemului de plăti internationale “MasterCard International” şi membru asociat al sistemului de plaţi internaţionale “VISA International”, începand emisiunea şi deservirea cardurilor de debit şi credit în cadrul sistemelor date, şi-a intesificat activitatea în cadrul proiectului de creditare a întreprinderiolor agricole mari şi mici, în cooperare cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pe lângă ONU. Conform rezultatelor preliminare se poate menţiona ca în 2002 EXIMBANK şi-a îndeplinit obiectivele de bază stipulate în planul de afaceri pentru anul respectiv. Activele băncii au creszut cu 80,1 mln. lei (40,4%), constituind la moment 278,7 mln. lei. Rentabiliateta activelor (ROA) a cuantificat 4,6%, iar rentabilitatea capitalului (ROE) - 24,4%. În anul de gestiune banca a acordat 496,3 mln. lei credite în sumă totală. Portofoliul de credit a băncii a fost majorat cu 31,6 mln. Lei (32,8%), atingând 127,8 mln. lei. Suma totală a resurselor atrase de către bancă a crescut cu 51,2 mln. lei (47,5%), până la suma de 159,0 mln. lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice majorandu-se cu 39,2 mln. lei (99,7%), iar depozitele persoanelor juridice – cu 12,0 mln. lei (17,6%) constituînd respectiv 78,4 mln. lei si 80,6 mln. lei. Conform datelor curente, banca deserveşte 12010 clienţi, dintre care 3482 persoane fizice şi 8528 persoane juridice.
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611