Homepage Harta site
Noutăţi
26.04.2012  
A avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
Astăzi, 26 aprilie 2012, în incinta sediului central al Băncii din mun. Chişinău, a avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. În cadrul Adunării s-a menţionat că pe parcursul anului 2011 activele totale ale Băncii s-au majorat cu 3,5%, depăşind nivelul de 3,5 miliarde lei; portofoliul de credite s-a diminuat nesemnificativ, cu 29,4 milioane lei (-1,2%) constituind 2 524,2 milioane lei; depozitele atrase de la clienţi s-au majorat cu 44,6 milioane lei (+2,5%), până la 1 822,1 milioane lei.

La finele anului, Banca deţinea o cotă de piaţă de 7,5% la capitolul active totale, 9,2% din capitalul normativ total, 8,5% din creditele acordate şi 5,9% din depozitele acceptate în sistemul bancar autohton. În cadrul Adunării s-au menţionat următorii paşi, întreprinşi de bancă în anul 2011, întru asigurarea unei creşteri durabile în viitor:

    - în luna ianuarie, certificarea activităţii de Merchant Acquiring din cadrul sistemului de plăţi VISA Inc.
    - lansarea, în luna iunie, a produsului creditar ipotecar “Famiglia”, destinat procurării şi reparaţiei imobilelor, pe un termen de până la 20 de ani.
    - obţinerea, în luna iulie, a împrumutului în sumă de 26 milioane de dolari SUA pe termen de 5 ani de la Corporaţia Financiară Internaţională, diviziunea pentru sectorul privat al Grupului Băncii Mondiale.
    - reamplasarea, în luna octombrie, a sediului Filialei nr.7 într-un nou sediu modern, echipat conform exigenţelor de ultimă oră impuse oficiilor bancare.
    - obţinerea, în luna noiembrie, a calităţii de membru asociat al Biroului de Credit.
În anul 2011 Banca a demonstrat capacitatea de a crea valoare adăugată atât pentru economia naţională în care activează, cât şi pentru unicul acţionar care a asigurat pe parcursul anilor dezvoltarea sustenabilă a Băncii. Astfel, beneficiul net al exerciţiului 2011 a constituit 57.6 milioane lei, faţă de pierderile nete ale anului precedent în mărime de - 145,9 milioane lei. Înregistrarea beneficiului a îmbunătăţit indicatorii rentabilităţii, banca înregistrând în anul de raportare o rentabilitate a activelor de 8.4%, în creştere faţă de anul trecut cu 12.7 puncte procentuale şi o rentabilitate a capitalului acţionar de 1.7%, comparativ cu – 17.0% în anul 2010.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor au fost aprobate repartizarea profitului pentru anul 2011, normativele de repartizare a profitului pentru anul 2012, rapoartele Consiliului, Comisiei de Cenzori, Organului Executiv pentru anul 2011, planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2012, componenţa Consiliului Băncii şi cuantumul remunerării membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori, modificări la structura organizatorică şi la Statutul băncii, precum şi la Codul de Guvernare Corporativă.

În calitate de companie de audit a băncii pentru anii 2012-2014 a fost desemnată KPMG (Moldova).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611