Homepage Harta site
Noutăţi
20.04.2011  
A avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
Astăzi, 20 aprilie 2011, în oraşul Montebelluna (provincia Treviso, Italia) a avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor Eximbank – Gruppo Veneto Banca, care a examinat rezultatele financiare ale activităţii băncii în anul 2010.

În cadrul Adunării s-a menţionat că pe parcursul anului 2010 activele totale ale Băncii s-au diminuat cu 6,1% (222,2 milioane lei) şi au atins nivelul de 3 425,4 milioane lei; portofoliul de credite a crescut cu 61,6 milioane lei (+2,5%), până la 2 553,7 milioane lei; depozitele atrase de la clienţi s-au majorat cu 320,3 milioane lei (+22,0%), până la 1 777,6 milioane lei.

La finele anului, Banca deţinea o cotă de piaţă de 8,1% la capitolul active totale, 9,3% din capitalul normativ total, 10,0% din creditele acordate şi 6,5% din depozitele acceptate în sistemul bancar autohton.

În cadrul Adunării s-au menţionat următorii paşi, întreprinşi de bancă în anul 2010, întru asigurarea unei creşteri durabile în viitor:
- lansarea, în luna aprilie, a activităţii operaţionale a unei noi filiale în sudul republicii, în or. Taraclia, numărul filialelor active majorându-se până la 20
- obţinerea, în luna iulie, a licenţei Visa CEMEA de acceptare a cardurilor bancare în reţeaua comercială
- extinderea reţelei de deservire a cardurilor bancare până la 72 bancomate şi 547 terminale, fapt care a permis majorarea numărului cardurilor bancare emise cu 19,2%
- implementarea, în luna noiembrie, a unei soluţii informatice bancare, bazată pe tehnologiile informaţionale de ultimă oră, elaborată de o companie specializată internaţională.

Totodată, în pofida eforturilor depuse, banca a încheiat exerciţiul financiar 2010 cu pierderi în mărime de 145,9 milioane lei, pierderi care se datorează în exclusivitate provizioanelor aferente riscului de credit. Aceste provizioane alcătuiesc o rezervă suficientă pentru a putea face liniştit faţă provocărilor de viitor.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor au fost aprobate normativele de repartizare a profitului pentru anul 2011, rapoartele Consiliului, Comisiei de Cenzori, Organului Executiv pentru anul 2010, planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2011, cuantumul remunerării membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori, modificări la structura organizatorică şi la Statutul băncii, precum şi la regulamentele Consiliului şi Comisiei de Cenzori.

În calitate de companie de audit a băncii pentru anul 2011 a fost desemnată PricewaterhouseCoopers Audit (Moldova).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611