Homepage Harta site
Noutăţi
26.08.2010  
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca modifică unele tarife pentru administrarea cardurilor bancare.
Urmare a implementării Serviciului Naţional de Decontări în valută naţională a operaţiunilor cu carduri bancare, efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Hotărîrea Direcţiei Generale B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. din 24.08.2010, începînd cu data de 01.10.2010 se modifică unele tarifele pentru administrarea cardurilor bancare.

Cu modificările operate (marcate în roşu) deţinătorii de card pot face cunoştinţă accesînd pagina web a băncii: http://www.eximbank.com/ro/tarife-noi-carduri sau la orice subdiviziune B.C. "EXIMBANK -Gruppo Veneto Banca" S.A.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611