Homepage Harta site
Noutăţi
01.02.2010  
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca modifică ratele anuale ale dobânzilor la depozite
Începând cu 15 februarie 2010 ratele dobânzilor anuale aferente depozitului la termen “Standard” şi a depozitului cu completare în Lei moldoveneşti, dolari SUA şi Euro se modifică în sensul diminuării acestora în concordanţa cu evoluţiile şi perspectivele pieţei financiare.

Astfel, în dependenţă de termenul plasării, ratele anuale ale dobânzilor vor fi reduse cu până la 2,0 puncte procentuale la depozitele în monedă naţională şi cu până la 1 punct procentual – la depozitele în valută străină.

Ajustarea ratelor dobânzii la depozitele atrase la noile condiţii survenite pe piaţa financiară reprezintă o parte componentă a planului de acţiuni, ce are ca scop îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a băncii, oferind clienţilor, în acelaşi timp, soluţii avantajoase şi sigure de economisire.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611