Homepage Harta site
Noutăţi
27.04.2001  
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
Adunarea a aprobat noul raport anual pentru anul 2000 şi raportul privind implementarea planului de afaceri. A fost notat, că în anul de gestiune banca şi-a îndeplinit principalele sarcini figurând în business-plan, printre care - îndeplinirea cu succes a capitalizării conform normelor impuse de BNM pentru păstrarea licenţei curente de categoria B.

Capitalul Normativ Total al băncii a crescut cu 99.9%, constituind 64.6 mln lei. Majorarea capitalului a fost posibilă în mare parte datorită investiţiilor adiţionale a actionarilor existenţi în fondul statutar al băncii, efectuate în decursul anului 2000. Suma totală a investiţiilor străine venite în bancă a constituit în echivalentul valutei naţionale 25 mln lei.

Consolidarea poziţiei financiare a băncii a fost dintotdeauna una dintre strategiile sale de bază. În decursul ultimilor ani acţionarii Eximbank îşi direcţionează constant dividendele către majorarea capitalului băncii. La adunarea trecută a acţionarilor a fost deasemeni luată decizia de capitalizare a profitului net, primit în 2000. Acesta a constituit 5.9 mln lei. Dividendele pe anul 2000 au constituit 14.7%.

În anul 2000 cifra de afaceri a băncii a crescut cu 39.2%, până la 158.1 mln. Lei. În decursul anului de gestiune EXIMBANK a acordat credite în sumă totală de 168.1 mln lei, portofoliul de credite a băncii majorandu-se cu 57.2% până la 69.2 mln lei. suma totală a investiţiilor în hârtii de valoare a constituit 90.8 mln lei.

Suma totală a mijloacelor băneşti pe conturile clienţilor a crescut cu 20.7% până la 89.3 mln lei către sfârşitul anului, când banca deservea peste 7600 clienţi, dintre care în jur de 2300 persoane juridice şi 5300 persoane fizice.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611