Homepage Harta site
Noutăţi
14.04.2009  
A avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca
Astăzi, 14 aprilie 2009, în oraşul Montebelluna (provincia Treviso, Italia) a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca care a examinat rezultatele financiare ale activităţii băncii în anul 2008. În cadrul Adunării s-a menţionat, că anul 2008 a constituit un an de succes pentru Bancă, fiind cel de al doilea an complet de activitate în cadrul grupului bancar italian Veneto Banca. S-a remarcat, de asemeni, că în anul de raportare Banca a fructificat la maxim oportunităţile oferite de statutul de membru al unui grup bancar internaţional notoriu, orientat spre succes şi consolidarea continuă a poziţiilor pe pieţele statelor în care activează.

EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca şi-a menţinut poziţia de lider în sistemul bancar autohton la capitolul capital social şi poziţia a doua la capitolul capital normativ total. Nivelul capitalului social conform situaţiei de la finele anului 2008 depăşeşte de circa 10 ori nivelul capitalului social la momentul achiziţionării băncii de către grupul bancar Veneto Banca şi de 4,8 ori mărimea medie a capitalului social al băncilor autohtone.

Concomitent, în condiţiile unei penurii de resurse financiare pe termen lung, înregistrată pe piaţa financiară locală, Eximbank - Gruppo Veneto Banca a beneficiat pe parcursul anului 2008 de linii creditare pe termen mediu şi lung, acordate de banca-mamă, în sumă totală de 25 milioane Euro, precum şi de Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare în sumă de 20 milioane dolari SUA. Accesul la resurse financiare externe pe termen lung a permis băncii să răspundă prompt la solicitările companiilor de succes, antrenate în toate ramurile economiei naţionale.

Activele totale ale băncii s-au majorat pe parcursul anului cu 995,2 milioane lei (36.56%) şi au atins nivelul de 3 717,3 milioane lei; portofoliul de credite a înregistrat o creştere în mărime de 509,5 milioane lei (28,0%), atingând la finele anului cifra de 2 327,2 milioane lei; depozitele atrase au crescut cu 346,2 milioane lei (26,7%), până la 1 642,3 milioane lei; capitalul acţionar a crescut cu 114,4 milioane lei (15,2%), până la 866,6 milioane lei, iar beneficiul net a înregistrat o creştere în mărime de 55,9 milioane lei (97,3%), constituind 113,3 milioane lei.

În conformitate cu decizia Adunării Generale a Acţionarilor, beneficiul net al băncii, generat în anul 2008, a fost distribuit în proporţie de 5% sau 5,7 milioane lei la majorarea fondului de rezervă şi 95% sau 107,6 milioane lei – în calitate de beneficiu nerepartizat.

În cadrul Adunării au fost examinate şi aprobate rapoartele anuale ale Consiliului, Comisiei de Cenzori, Raportul Directorului General, planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2009, precum şi modificări la Statutul băncii. Concomitent Adunarea Generală a aprobat noua componenţă a Comisiei de Cenzori, precum şi extinderea reţelei teritoriale a băncii prin deschiderea de noi reprezentanţe.

În calitate de companie de audit a băncii pentru anul 2009 a fost desemnată PricewaterhouseCoopers Audit SRL (Moldova).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611