Homepage Harta site
Noutăţi
06.12.2004  
Informaţie cu privire la deciziile adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
La 6 decembrie 2004 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.A. în cadrul căreia s-a luat decizia cu privire la efectuarea emisiunii a şaptea de acţiuni, în volum de 14 340 lei, care va asigura dezvoltarea în continuare a băncii şi capitalizarea ei. După emiterea acţiunilor respective capitalul de nivelul întâi al băncii va constitui suma de peste 97,0 mln lei, depăşind nivelul minim de capital, stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru băncile deţinătoare de autorizaţia de categoria “B”, conform situaţiei de la 30 iunie 2005.

Adunarea Generală a Acţionarilor a examinat, de asemenea chestiunea cu privire la deschiderea unor subdiviziuni suplimentare ale băncii atât în capitală, cât şi în teritorii, aprobând şi modificările corespunzătoare în Statutul B.C. "Eximbank" S.A.. Decizia cu privire la deschiderea subdiviziunilor suplimentare a foost luată în corespundere cu rezultatele studiului pieţei de servicii financiare a Republicii Moldova, precum şi în cadrul executării Business-Planului băncii pentru anul curent. Deschiderea acestor subdiviziuni este menită să contribuie la dezvoltarea şi majorarea eficienţei operaţiunilor efectuate de Eximbank, extinderea bazei geografice, atragerea unor noi clienţi corporativi şi particulari şi majorarea volumului de servicii prestate.

La şedinţa adunării a fost aprobată componenţa Consiliului şi Comisiei de Cenzori a băncii, precum şi planul de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2005.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611