Homepage Harta site
Noutăţi
19.09.2008  
A fost desemnat câştigătorul premiului din cadrul campaniei “Cea mai avantajoasă cale de a călători la Roma”
La 18 septembrie 2008, orele 15:00, în Sediul Central al băncii din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1, a avut loc extragerea premiului – o călătorie pentru două persoane la Roma – în prezenţa comisiei de validare şi a deponenţilor.

La extragere au participat numerele cardurilor bancare, care au fost emise gratis la constituirea depozitului „Vacanţa la Roma”, în perioada 16 iunie - 31 august 2008, inclusiv, cît şi numerele cardurilor ale deponenţilor ce au constituit depozitul “Avantajos”.

Căştigătorul pemiului este deţinătorul cardului bancar cu numărul - 6*** **** **46 0867.

În conformitatea cu regulamentul campaniei, căştigătorul trebuie să se adreseze până la 15 octombrie 2008, inclusiv, pentru a revendica premiul la Filiala nr.20, prezentînd Operatorului: buletinul de identitate, contractul de depozit şi cardul bancar.

La momentul actual produsele de depozit oferite persoanele fizice sunt constituite din 4 tipuri de depozite, printre care este depozitul "Avantajos", depozite la termen, depozite cu completare şi depozitul "Universal" cu capitalizare. Rata maximă a dobânzii constituie 24% anual în lei moldoveneşti, 15,5% anual în dolari SUA şi 15% anual în EURO.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611