Homepage Harta site
Noutăţi
01.07.2008  
EXIMBANK GRUPPO VENETO BANCA a contractat o linie creditară în sumă de 25 milioane Euro
La data de 24 iunie 2008 Eximbank a semnat cu banca-mamă un nou contract de acordare a unei linii de creditare în sumă echivalentă cu 25 milioane Euro. Mijloacele băneşti primite în cadrul liniei nominalizate vor fi direcţionate spre continuarea finanţării proiectelor pe termen mediu ale clienţilor corporativi pe o perioadă de până la 7 ani.

Aceasta este deja a patra linie creditară, acordată de Veneto Banca Holding din momentul procurării în luna mai 2006 a întregului pachet de acţiuni ale Eximbank. Primele trei linii creditare, în sumă totală echivalentă cu 39,2 milioane Euro, au fost acordate pe parcursul anului precedent, fiind valorificate cu succes la momentul actual.

Semnarea noului acord, în condiţiile penuriei de resurse financiare pe termen mediu şi lung înregistrată pe piaţa locală, va permite Eximbank să continue programele de creditare la condiţii avantajoase a companiilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul real al economiei naţionale, contribuind astfel la menţinerea ritmului de creştere economică a ţării.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611