Homepage Harta site
Noutăţi
14.04.2008  
A avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Eximbank Gruppo Veneto Banca
Astăzi, 14 aprilie 2008, în oraşul Montebelluna (provincia Treviso, Italia) a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Eximbank, care a examinat rezultatele financiare ale activităţii băncii în anul 2007. În cadrul Adunării s-a menţionat, că anul 2007 a constituit un an de succes pentru Banca Comercială „Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca, fiind primul an complet de activitate în cadrul grupului bancar italian Veneto Banca. S-a remarcat, de asemeni, că în anul de raportare Banca a fructificat la maxim oportunităţile oferite de statutul de membru al unui grup bancar internaţional notoriu, orientat spre succes şi consolidarea continuă a poziţiilor pe pieţele statelor în care activează.

Astfel, în rezultatul majorării suplimentare de capital în sumă de 250,0 milioane lei, Eximbank şi-a menţinut poziţia de lider în sistemul bancar autohton la capitolul capital social şi poziţia a doua la capitolul capital de gradul întâi. În rezultat, nivelul capitalului social conform situaţiei de la finele anului 2007 depăşeşte de circa 10 ori nivelul capitalului social la momentul achiziţionării băncii de către grupul bancar Veneto Banca şi de 5,2 ori mărimea medie a capitalului social al băncilor autohtone.

Concomitent, în condiţiile unei penurii de resurse financiare pe termen lung, înregistrată pe piaţa financiară locală, Eximbank a beneficiat pe parcursul anului 2007 de linii creditare pe termen mediu şi lung, acordate de banca-mamă, în sumă totală de 39,2 milioane Euro, fapt care a permis băncii să răspundă prompt la solicitările companiilor de succes, antrenate în toate ramurile economiei naţionale.

Activele totale ale băncii s-au majorat pe parcursul anului cu 1 345,9 milioane lei (97,8%) şi au atins nivelul de 2 722,1 milioane lei; portofoliul de credite a înregistrat o creştere în mărime de 874,6 milioane lei (92,7%), atingând la finele anului cifra de 1 817,7 milioane lei; depozitele atrase au crescut cu 397,5 milioane lei (44,2%), până la 1 296,1 milioane lei; capitalul acţionar a crescut cu 313,4 milioane lei (71,4%), până la 752,1 milioane lei, iar beneficiul net a înregistrat o creştere în mărime de 40,7 milioane lei (243,7%), constituind 57,4 milioane lei.

În conformitate cu decizia Adunării Generale a Acţionarilor, beneficiul net al băncii, generat în anul 2007, a fost distribuit în proporţie de 5% sau 2,87 milioane lei la majorarea fondului de rezervă şi 95% sau 54,56 milioane lei – în calitate de beneficiu nerepartizat.

În cadrul Adunării au fost examinate şi aprobate rapoartele anuale ale Consiliului, Comisiei de Cenzori, Raportul Preşedintelui băncii, planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2008, precum şi Statutul băncii în redacţie nouă. Concomitent Adunarea Generală a aprobat componenţa Consiliului Eximbank, precum şi extinderea reţelei teritoriale a băncii prin deschiderea de noi filiale şi reprezentanţe.

În calitate de companie de audit a băncii pentru anul 2008 a fost desemnată PricewaterhouseCoopers Audit (Moldova).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611