Homepage Harta site
Noutăţi
07.03.2008  
Eximbank Gruppo Veneto Banca şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare au semnat Acordul de împrumut în sumă de 20 milioane dolari SUA
Astăzi, 7 martie 2008, în incinta Palatului Republicii a avut loc procedura oficială de semnare a Acordului de împrumut între Eximbank Gruppo Veneto Banca şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Acordul nominalizat presupune acordarea Eximbank a unei linii creditare în sumă de 20 milioane dolari SUA, pe un termen de 5 ani, pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, amplasate atât în raza municipiului Chişinău, cât şi în teritoriu. Din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Acordul a fost semnat de domnul Jean-Marc Peterschmitt, Director al Departamentului Relaţii Bancare şi Instituţii Financiare, iar din partea Eximbank – de domnul Marcel Chircă, Preşedinte. La ceremonia oficială au mai participat domnii Nicola Damiani – reprezentantul Veneto Banca, Alexandru Tănase – Banker Superior BERD (Londra), Libor Krkoska – Directorul biroului BERD (Chişinău).

Finalizarea cu succes a tratativelor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare denotă recunoaşterea ritmului înalt de creştere, înregistrat de Eximbank, transparenţei în activitate, precum şi a viabilităţii strategiei adoptate şi implementate de bancă.

Semnarea Acordului va permite Eximbank să-şi diversifice sursele de finanţare, contribuind la implementarea de noi proiecte de creditare. Astfel va fi asigurată continuitatea politicii băncii de contribuire la dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale.

Acordul semnat astăzi reprezintă primul pas în colaborarea de lungă durată cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care, cu certitudine, va contribui la fortificarea ulterioară a poziţiilor Eximbank pe piaţa bancară autohtonă.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611