Homepage Harta site
Noutăţi
19.11.2007  
Depozitul “AVANTAJOS” - beneficii incontestabile pentru deponenţi
Din data de 1 noiembrie 2007, Banca Comercială “EXIMBANK” S.A. Gruppo Veneto Banca oferă persoanelor fizice depozitul „AVANTAJOS” cu termenul de 60 luni. Depozitul poate fi plasat în monedă naţională, dolari SUA sau Euro, la rate anuale ale dobânzilor de 17,5%, 9,75% şi 9,0%, respectiv. Rata anuală a dobânzii este fixă pentru perioada de 6 luni din momentul plasării depozitului sau din data ultimei modificări. Concomitent variaţia maximă a ratei dobânzii este admisă în limita de ±1 punct procentual pentru depozitele în monedă naţională şi ±0,5 puncte procentuale pentru depozitele în valută străină.

Suma minimă a depozitului constituie 5 000 Lei, 500 EURO sau 500 Dolari SUA. Pe parcursul valabilităţii depozitului, deponentul dispune de dreptul de completare nelimitată a contului, precum şi are posibilitatea de sustragere a mijloacelor băneşti fără recalcularea dobânzii. Concomitent, la solicitarea deponentului, banca oferă gratis un card bancar pentru transferul dobânzii, care va participa în toate tombolele organizate de bancă pe parcursul valabilităţii.

Implementarea depozitului “AVANTAJOS” constituie o soluţie promptă a EXIMBANK, menită să satisfacă noile cerinţe şi necesităţi ale persoanelor fizice vis-a-vis de plasarea mijloacelor băneşti temporar libere, apărute în condiţiile sporirii culturii financiare a populaţiei.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611