Homepage Harta site
Noutăţi
31.10.2007  
Consiliul Veneto Banca a aprobat rezultatele financiare consolidate ale Grupului pentru prima jumătate a anului 2007
La data de 23 octombrie 2007 Consiliul Veneto Banca a examinat şi a aprobat bilanţul consolidat al Grupului conform situaţiei din 30 iunie 2007, comunicând oficial rezultatele obţinute într-o perioadă determinată de o serie de evenimente importante.

În luna aprilie anul curent a fost finalizată tranzacţia de achiziţionare a 75% din capitalul social al Băncii Populare Intra. Astfel, la data de 26 aprilie 2007 Banca Populară Intra devine oficial membră a Grupului Veneto Banca, alături de celelalte instituţii controlate. În rezultat, capitalul social al Grupului a înregistrat o majorare în sumă de 247,5 milioane de Euro.

În prima jumătate a anului 2007 totalul mijloacelor atrase a atins cifra de 24,2 miliarde Euro, inclusiv 13,7 miliarde Euro sub formă de depozite şi 10,5 miliarde Euro sub formă de mijloace atrase indirect. Portofoliul de credite a atins cifra de 12,7 miliarde Euro, confirmând vocaţia teritorială a băncilor din cadrul Grupului, care îşi concentrează atenţia atât asupra susţinerii clienţilor corporativi, cât şi a persoanelor fizice.

O majorare semnificativă (+61,6%) s-a înregistrat şi la capitolul capital acţionar, care la finele perioadei de raportare constituia 1,6 miliarde Euro comparativ cu 1,02 miliarde de Euro în iunie 2006. Majorarea în cauză reprezintă un argument forte în creşterea ulterioară a Grupului.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611