Homepage Harta site
Noutăţi
22.03.2007  
La data de 26 aprilie 2007 va avea loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor.
Ieri, 21 martie 2007, în or. Montebelluna (Italia) a avut loc şedinţa Consiliului Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca. În cadrul şedinţei s-a hotărât de a convoca la data de 26 aprilie 2007 Adunarea Generală anuală a Acţionarilor în scopul aprobării rezultatelor activităţii băncii în anul 2006 (raportul Consiliului, raportul Comisiei de Cenzori şi raportul organului executiv) precum şi repartizării beneficiului generat de bancă în anul 2006.

Concomitent Adunarea Generală urmează să examineze şi să aprobe componenţa Consiliului băncii, cuantumul remunerării membrilor Consiliului, planul de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2007, cuantumul remunerării membrilor Comisiei de cenzori, compania de audit a Băncii şi cuantumul remunerării ei. Totodată se preconizează efectuarea modificărilor în Statutul Băncii.

Adunarea se va ţine cu prezenţa acţionarului la adresa: Piazza G.B. Dall'Armi nr. 1, Montebelluna (TV), 31044, Italia (sediul central al Veneto Banca).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611