Homepage Harta site
Noutăţi
29.01.2007  
EXIMBANK şi Veneto Banca au semnat contractul de acordare a unei linii creditare în sumă de 9,2 milioane Euro.
La data de 22 ianuarie 2007 unicul acţionar - Veneto Banca (Italia), a acordat băncii o linie creditară în sumă echivalentă cu 9,2 milioane Euro, pe o perioada de 5 ani. Mijloacele băneşti în cadrul liniei creditare nominalizate vor fi direcţionate spre finanţarea proiectelor pe termen mediu ale clienţilor corporativi.

Aceasta este prima linie creditară, acordată de compania-mamă, care demonstrează o dată în plus importanţa pe care grupul bancar italian Veneto Banca o atribuie atât dezvoltării şi capitalizării EXIMBANK, cât şi contribuirii la creşterea economică a Republicii Moldova.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611