Homepage Harta site
Noutăţi
09.06.2006  
Consiliul Eximbank a convocat Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor
La data de 07 iunie 2006, la iniţiativa noului acţionar al băncii – Veneto Banca – a avut loc şedinţa extinsă a Consiliului Eximbank, cu participarea Preşedintelui Cârmuirii, d-lui Marcel Chircă. D-nul Chircă a informat membrii Consiliului despre cererea acţionarului de a convoca Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor în scopul majorării în timpul apropiat al capitalului social al băncii şi, totodată, solicitării la Banca Naţională a Moldovei a Licenţei pentru desfăşurarea activităţilor financiare de categoria „C” care îi va permite băncii efectuarea tuturor operaţiunilor bancare existente pe piaţa financiară a Republicii Moldova, precum şi desemnării noii componenţe a Comisiei de cenzori a băncii.

În cadrul şedinţei s-a decis de a convoca Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor la data de 22 iunie 2006, în or. Montebelluna (TV), Italia (sediul central al Veneto Banca) şi s-a aprobat următoarea ordine de zi:

    1. Aprobarea acţiunilor B.C. „Eximbank” S.A. autorizate spre plasare.
    2. Majorarea capitalului social al B.C. „Eximbank” S.A.
    3. Solicitarea la Banca Naţională a Moldovei a Licenţei pentru desfăşurarea activităţilor financiare de categoria „C”.
    4. Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. „Eximbank” S.A.
    5. Aprobarea Comisiei de cenzori a B.C. „Eximbank” S.A. şi a cuantumului remunerării ei.
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611