Homepage Harta site
Noutăţi
23.05.2006  
A avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor EXIMBANK
Ieri, 22 mai 2006, în oraşul Montebelluna (provincia Treviso, Italia) a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Eximbank, care a examinat rezultatele financiare ale activităţii băncii în anul 2005. În cadrul adunării s-a menţionat, că banca a îndeplinit indicii de bază, prevăzuţi în Business-planul pentru anul 2005.

Activele totale ale băncii s-au majorat pe parcursul anului cu 230,5 milioane lei (35,3%) până la 882,9 milioane lei; portofoliul de credite a înregistrat o creştere în mărime de 180,3 milioane lei (49,5%), atingând la finele anului cifra de 544,8 milioane lei; depozitele atrase au crescut cu 219,3 milioane lei (42,9%) până la 731,1 milioane lei, inclusiv depozitele atrase de la persoanele juridice şi bănci – cu 57,9 milioane lei (30,1%) şi depozitele atrase de la persoanele fizice – cu 161,4 milioane lei (50,5%), constituind, conform situaţiei de la finele anului, 250,0 milioane lei şi 481,1 milioane lei, respectiv.

În conformitate cu decizia Adunării Generale a Acţionarilor, beneficiul net al băncii, generat în anul 2005, în mărime de 3,41 milioane lei a fost distribuit în proporţie de 5% sau 0,17 milioane lei la majorarea fondului de rezervă şi 95% sau 3,24 milioane lei – în calitate de beneficiu nerepartizat.

În cadrul Adunării au fost examinate şi aprobate rapoartele anuale ale Consiliului, Comisiei de Cenzori şi Raportul Preşedintelui băncii. Au fost aprobate modificările la regulamentele interne ale Consiliului şi Comisiei de Cenzori, precum şi planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2006. Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat noua componenţă a Consiliului Eximbank.

În scopul conformării băncii noilor prevederi ale Legii instituţiilor financiare, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat modificarea formei organizatorico-juridice din societate pe acţiuni de tip închis în societate pe acţiuni de tip deschis.

În conformitate cu prevederile business-planului pentru anul 2006, acţionarul a aprobat deschiderea noilor filiale ale băncii, atât în capitală, cât şi în teritoriu, precum şi modificările corespunzătoare la Statut.

În calitate de companie de audit a băncii pentru anul 2006 a fost desemnată KPMG-Moldova.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611