Homepage Harta site
Noutăţi
15.05.2006  
VENETO BANCA A ACHIZIŢIONAT BANCA COMERCIALĂ EXIMBANK
Astăzi în oraşul Chişinău a avut loc finalizarea tranzacţiei, care presupune achiziţionarea de către Veneto Banca (Italia) a 100% din acţiunile Băncii Comerciale Eximbank de la compania canadiană Royal HTM Group, cu sediul în Toronto.

La moment Banca Comercială Eximbank al cărei sediu central se află în capitala Republicii Moldova, dispune de 15 filiale şi 38 reprezentanţe, amplasate pe întreg teritoriul ţării, 399 angajaţi, un capital social de 65 milioane lei moldoveneşti (4,2 milioane Euro) şi un patrimoniu de peste 100 milioane lei (6,5 milioane Euro).

„Instituţia dată este o bancă comercială solidă, care deţine o cotă solidă de piaţă – subliniază Directorul General al Veneto Banca, d-nul Vincenzo Consoli. Înainte de încheierea tranzacţiei am analizat în mod detaliat şi aprofundat instituţia financiară şi suntem absolut siguri de alegerea făcută după creşterea substanţială de la an la an a activelor administrate. Vom valorifica acest potenţial de creştere şi, suntem convinşi, că Eximbank ne va îndreptăţi aşteptările”.

„Din anul 2000 suntem prezenţi în România prin Banca Italo-Romena – continuă Preşedintele Veneto Banca, dr. Flavio Trinca – asigurând asistenţa noastră numeroaselor întreprinderi din întreaga regiune Veneto, inclusiv din Treviso, care şi-au transferat activitatea acolo. În aceşti ani am fost martorii oculari ai transformărilor rapide, realizate de România în procesul aderării la Uniunea Europeană, fapt preconizat pentru anul 2007. În ultimii trei ani am observat, că investiţiile din Veneto tind în mod special spre zona de nord - Transilvania şi spre zona de Est a ţării, precum şi spre Republica Moldova şi Ucraina. Ţinând cont de tendinţele de aliniere a României la parametrii Uniunii Europene, este logic să presupunem, că în viitorul apropiat întreprinderile noastre îşi vor concentra businessul în Republica Moldova. Din aceste considerente este raţional să fim prezenţi în ţară chiar acum, privind această achiziţie drept un prim pas al expansiunii noastre în Europa de Est, prevăzută de mult timp în planul nostru strategic”.

„Consider că procurarea pachetului unic de acţiuni ale Eximbank-ului de către banca italiană Veneto Banca prezintă o importanţă majoră atât pentru noi (cei de la Eximbank), cât şi pentru întreaga economie naţională a Republicii Moldova – declară Marcel Chircă, Preşedintele Eximbank. Sunt sigur, că astăzi deschidem o nouă pagină în dezvoltarea durabilă a băncii şi chiar a întregului sistem bancar autohton. Faptul, că acţionarul Eximbank-ului a devenit o bancă de talie europeană la sigur va oferi băncii noastre oportunităţi noi şi ne va permite să ne extindem gama de produse şi servicii, atât în plan calitativ, cât şi în cel cantitativ, să majorăm considerabil volumul creditării economiei naţionale, să dezvoltăm segmentul retail, să implementăm tehnologiile informaţionale bancare de ultimă oră, utilizând experienţa bogată a Veneto Banca. Sunt sigur, că în cel mai scurt timp Eximbank va ajunge în topul băncilor comerciale din ţară, aducând un impact pozitiv procesului de atragere a investiţiilor străine în economia Republicii Moldova.” „Extinderea Uniunii Europene presupune, că Europa de Est va deveni o nouă frontieră importantă pentru întreprinderile italiene – concretizează d-nul Consoli. Obiectivul nostru primar constă în însoţirea întreprinderilor în procesul de internaţionalizare, dar, totodată, ţinem cont şi de faptul că aceste ţări, în perspectivă, vor deveni pieţe importante şi pentru activitatea bancară. Experienţa obţinută în Banca Italo Romena ne-a demonstrat acest fapt şi sunt convins, că întreaga regiune va avea o dezvoltare similară”.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611