Homepage Harta site
Noutăţi
27.04.2005  
Informaţie cu privire la Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
Astăzi a avut loc Adunarea Generală anuală a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.A., care a examinat rezultatele financiare ale activităţii băncii în anul 2004 şi a aprobat strategia de dezvoltare pentru anul 2005.

În conformitate cu decizia acţionarului, beneficiul net al băncii, generat în anul 2004, în mărime de 5,33 mil. lei va fi direcţionat integral la dezvoltare, inclusiv 5% sau 0,27 mil. lei – la majorarea fondului de rezervă şi 95% sau 5,06 mil. lei – în calitate de beneficiu nerepartizat.

Adunarea Generală a Acţionarilor a examinat şi aprobat rapoartele anuale ale Consiliului, Comisiei de Cenzori şi Cârmuirii băncii, raportul privind îndeplinirea prevederilor Business-planului pentru anul 2004, precum şi regulamentele Consiliului şi Comisiei de Cenzori a B.C. "Eximbank" S.A.

În cadrul adunării s-a menţionat, că banca a îndeplinit toţi indicii de bază, prevăzuţi în Business-planul pentru anul 2004. Activele totale ale băncii s-au majorat pe parcursul anului 2004 cu 275,6 mil. lei (73,1%) şi au constituit conform situaţiei de la finele anului 652,4 mil. lei. Portofoliul de credite s-a majorat cu 158,9 mil. lei (77,3%) până la 364,5 mil. lei. Soldul total al mijloacelor atrase de bancă s-a majorat cu 241,9 mil. lei (89,6%) atingând 511,7 mil. lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 160,9 mil. lei (101,4%), depozitele persoanelor juridice – cu 81,0 mil. lei (72,9%) şi au constituit, respectiv, 319,6 mil. lei şi 192,1 mil. lei. Rentabilitatea activelor băncii a constituit 1,1%, rentabilitatea capitalului – 6,9%.

În anul gestionar banca a continuat activitatea cu succes în cadrul proiectului de emitere şi deservire a cardurilor bancare VISA şi MasterCard, perfectând continuu calitatea produselor oferite şi activând în direcţia implementării serviciilor noi. În scopul majorării atractivităţii cardurilor bancare pentru un cerc larg de clienţi, banca a lansat pe piaţă un produs nou – carduri de credit şi a continuat extinderea reţelei de bancomate şi POS-terminale atât în capitală, cât şi în teritoriu.

O atenţie deosebită pe parcursul anului 2004 a fost acordată implementării tehnologiilor informaţionale bancare avansate. Conform situaţiei de la finele anului banca dispunea de sistemă automatizată bancară integrată, constituită în baza standardelor internaţionale în domeniul tehnologiilor informaţionale, care permite băncii să asigure un nivel înalt al calităţii serviciilor prestate, atât în oficiul central, cât şi în toate subdiviziunile băncii din republică.

Adunarea Generală a Acţionarilor a menţionat, de asemeni, participarea cu succes a băncii pe parcursul anului gestionar în diferite concursuri şi tendere. Astfel, în baza rezultatelor concursului de selectare a băncilor comerciale pentru deservirea Trezoreriilor Teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în luna august 2004, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, băncii i s-a încredinţat deservirea Trezoreriilor Teritoriale Soroca, Ungheni, Orhei şi Căuşeni. De asemeni, în luna august 2004, banca a fost desemnată drept unic învingător al concursului organizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale privind selectarea băncii comerciale care va acorda credite pentru crearea locurilor noi de muncă din bugetul Fondului de şomaj. În luna noiembrie 2004 banca a fost desemnată printre doi învingători ai concursului de selectare a companiilor de brokeri, care vor realiza prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei valorile mobiliare sechestrate, organizat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, precum şi a fost acceptată în calitate de participant al Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), finanţat din contul mijloacelor Băncii Mondiale.

În cadrul Adunării au fost aprobate Business-planul pentru anul 2005, care prevede majorarea activelor totale cu 24% până la 810 mil. lei şi generarea de către bancă a unui beneficiu net în sumă minimă de 5,5 mil. lei şi Planul acţiunilor pentru majorarea în anul 2005 a capitalului de gradul întâi al băncii. Nivelul relativ redus al beneficiului net, planificat pentru anul 2005, se explică prin aprobarea strategiei de dezvoltare în continuare a reţelei teritoriale de filiale şi reprezentanţe, care, implicit, presupune un volum impunător al cheltuielilor operaţionale.

În calitate de companie de audit a băncii pentru anul 2005 a fost aprobată compania internaţională „KPMG-Moldova”.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611