Homepage Harta site
Noutăţi
30.03.2005  
La 27 aprilie 2005 va avea loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor.
În cadrul viitoarei Adunări Generale Anuale a Acţionarilor este preconizată examinarea şi aprobarea rezultatelor activităţii financiare a băncii în anul 2004, inclusiv: Raportul Consiliului B.C. "Eximbank" S.A., raportul Comisiei de Cenzori, raportul anual privind activitatea B.C. "Eximbank" S.A. şi raportul privind îndeplinirea business-planului băncii.

Totodată, Adunării Generale a Acţionarilor i-au fost remise spre aprobare business-planul
B.C. "Eximbank" S.A. pentru anul 2005, precum şi planul acţiunilor privind majorarea capitalului de gradul întâi. În scopul dezvoltării în continuare şi capitalizării băncii, Consiliul a inclus în ordinea de zi chestiunile ce ţin de aprobarea acţiunilor autorizate spre plasare şi majorarea capitalului social al băncii, precum şi modificărilor corespunzătoare la Statut.

În cadrul şedinţei vor fi examinate şi aprobate regulamentele Consiliului şi Comisiei de Cenzori a
B.C. "Eximbank" S.A., noua componenţă a Comisiei de Cenzori şi Compania independentă de audit, care va efectua controlul rapoartelor financiare ale băncii pentru anul 2005.

Hotărârea privind convocarea Adunării Generale Anuale a Acţionarilor a fost primită de către Consiliul B.C. "Eximbank" S.A. la data de 14 martie 2005.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611