Homepage Harta site
Noutăţi
17.03.2005  
B.C. "Eximbank" S.A. a modificat ratele dobânzilor aferente depozitelor la termen acceptate de la persoanele fizice.
Cârmuirea B.C. "Eximbank" S.A. în cadrul şedinţei din 11 martie 2005 a hotărât de a reduce ratele anuale ale dobânzilor aferente depozitelor la termen cu rata fixă a dobânzii, acceptate de la persoanele fizice. Au fost modificate ratele dobânzilor atât la depozitele în monedă naţională, cât şi în valută străină. Modificările nominalizate nu vor afecta depozitele, care vor fi acceptate până la data de 18 martie 2005.

Hotărârea susmenţionată prevede reducerea ratelor anuale ale dobânzilor la depozitele în monedă naţională în mediu cu 1,5 puncte procentuale, iar la depozitele în valută străină – cu 0,5 puncte procentuale.

În rezultatul acestor modificări, ratele maxime ale dobânzilor la depozitele la termen vor constitui respectiv:

  • în lei moldoveneşti: 16.0%
  • în dolari SUA: 8.0%
  • în Euro: 7.5%.
Concomitent banca a modificat condiţiile acceptării depozitelor "Cu completare", "Universal" şi "Pensionar" în direcţia reducerii ratelor dobânzii la depozitele în lei cu 2,5 puncte procentuale, la depozitele în Euro cu 2,0 puncte procentuale şi la depozitele în dolari SUA cu 1,5 puncte procentuale.

Noile condiţii de acceptare a depozitelor la termene de până la 12 luni vor intra în vigoare la data de 21 martie 2005.

Condiţiile aferente depozitelor la termene de 24 şi 36 luni, cu rata dobânzii flotantă, se vor modifica începând cu 01 aprilie 2005.

E de menţionat faptul, că aceasta este deja a doua reducere a ratelor dobânzilor la depozite pe parcursul anului curent, fiind o continuare logică a politicii privind reducerea consecutivă pe parcursul anului 2005 a ratelor dobânzilor la resursele atrase şi la creditele acordate, promovată de bancă.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611