Homepage Harta site
Noutăţi
08.02.2005  
B.C. “EXIMBANK” S.A. a redus ratele de referinţă la credite.
În cadrul şedinţei din 03 februarie 2005 Cârmuirea B.C. “EXIMBANK” S.A. a luat hotărârea de a reduce cu două puncte procentuale ratele de referinţă ale dobânzilor la creditele acordate din contul mijloacelor băncii, atât în monedă naţională, cât şi în valută străină.

Diminuarea ratelor de referinţă la credite se înscrie în politica promovată de bancă privind reducerea consecutivă pe parcursul anului 2005 a ratelor dobânzilor, care a fost lansată prin decizia de reducere a ratelor la depozitele la termen, acceptate de la persoanele fizice, aprobată la finele lunii ianuarie anul curent.

Adoptarea hotărâri nominalizate a fost condiţionată inclusiv şi de tendinţele macroeconomice stabilite pe piaţa financiară a Republicii Moldova şi este menită să contribuie la dezvoltarea sectorului real al economiei ţării.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611