Homepage Harta site
Noutăţi
26.01.2005  
În anul 2004 B.C. "Eximbank" S.A. a înregistrat cel mai înalt ritm de creştere a activelor în sistemul bancar al Republicii Moldova.
Acest fapt a fost menţionat în cadrul şedinţei extinse a Consiliului B.C. "Eximbank" S.A., din data de 21 ianuarie 2005 cu participarea membrilor Cârmuirii băncii, la care dl Marcel Chircă, Preşedintele băncii, a prezentat Consiliului rezultatele preliminare ale activităţii băncii în anul 2004.

Astfel, în anul de raportare activele totale ale B.C. "Eximbank" S.A. s-au majorat cu 275,1 mil. lei şi au atins nivelul de 651,9 mil. lei, înregistrând cea mai substanţială creştere în sistemul bancar în mărime de 73,0%. În consecinţă, cota-parte a activelor B.C. "Eximbank" S.A. în totalul activelor sistemului bancar, s-a majorat cu 1,2 puncte procentuale, plasând banca pe poziţia a şaptea după volumul total al activelor.

Portofoliul de credite în anul gestionar a înregistrat o creştere în mărime de 158,9 mil. lei (77,3%), atingând la finele anului cifra de 364,5 mil. lei. Creşterea relativă a portofoliului de credite, de asemeni, este maximă în sistemul bancar, fapt ce a permis B.C. "Eximbank" S.A. să-şi majoreze cota-parte a pieţei cu 1,3 puncte procentuale şi să accede pe poziţia a opta.

Prin prisma volumului absolut al depozitelor atrase în anul 2004, în sumă de 241,9 mil. lei, Eximbank se plasează pe poziţia a treia, cedând doar celor mai mari bănci din ţară – Moldova-Agroindbank şi Banca de Economii. În consecinţă, Eximbank şi-a majorat cota-parte a pieţei cu 1,4 puncte procentuale, accedând pe poziţia a şasea după volumul depozitelor atrase.

Majorarea considerabilă a volumului total de depozite atrase se datorează, inclusiv, depozitelor atrase de la persoanele fizice, care s-au majorat cu 160,9 mil. lei sau 101,4%. După volumul depozitelor, atrase de la persoanele fizice în anul 2004, banca se plasează pe poziţia a doua, cedând doar Moldova-Agroindbank. Ca urmare, Eximbank şi-a majorat cota-parte pe piaţa depozitelor persoanelor fizice cu 1,9 puncte procentuale, accedând pe poziţia a şasea după volumul depozitelor atrase de băncile Republicii Moldova de la persoanele fizice.

În cadrul şedinţei nominalizate a fost de asemeni menţionată extinderea cu succes a băncii în teritoriu în anul 2004. Astfel, pe parcursul anului reţeaua teritorială a Eximbank s-a majorat cu 6 filiale şi 25 reprezentanţe noi, amplasate atât în capitală, cât şi în diferite raioane ale ţării.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611