Homepage Harta site
Noutăţi
19.04.2019  
Rezultatele Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor Băncii Comerciale ”EXIMBANK” S.A.
Banca Comercială ”EXIMBANK” S.A. anunță despre faptul că, în cadrul ședinței Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor din 18 aprilie 2019 au fost adoptate următoarele decizii:

1. Modificarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
2. Aprobarea Statutul Băncii în redacţie nouă.
3. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.

Totodată, Adunarea Generală a hotărât să convoace, pentru data de 7 mai 2019, ora 14.00, Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611