Homepage Harta site
Noutăţi
15.04.2004  
Adunarea generală a acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А.
La 15 аprilie 2004 a avut loc Adunarea generală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А.

Totalurile Adunării generale a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.А. conform rezultatelor activităţii băncii în decursul anului 2003.

Conform hotărârii acţionarilor, tot profitul net, obţinut de bancă în anul 2003, care a constituit suma de 6,61 mln lei, a fost investit în dezvoltarea băncii, inclusiv - 5% sau 0,33 mln lei – pentru majorarea fondului de rezervă, şi 95% sau 6,28 mln lei – sub formă de profit nedistribuit.

Adunarea Generală a Acţionarilor a examinat şi a aprobat Raportul Consiliului Băncii, raportul Comisiei de Cenzori, Raportul anual al Cârmuirii Băncii şi Raportul cu privire la executarea Busines-Planului pentru anul 2003.

În cadrul Adunării a fost menţionat faptul că B.C. "EXIMBANK" S.А. a obţinut principalii indicatori, prevăzuţi de Business-Planul pentru anul 2003. Rentabilitatea activelor băncii (ROA) a constituit în anul 2003 2,0%, rentabilitatea capitalului (ROE) - 16,3%. Valuta bilanţului s-a majorat în 2003 cu 104,6 mln lei (38,4%) şi constituie conform situaţiei de la finele anului suma de 376,8 mln lei. Portofoliul de credite al băncii s-a majorat cu 85,0 мln lei (70,5%) şi a atins cifra de 205,6 mln lei. Soldul total al mijloacelor atrase de bancă s-a majorat cu 101,6 мln. lei (60,4%) şi a constituit suma de 269,8 mln lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 78,5 mln lei (97,8%), depozitele persoanelor juridice - cu 23,1 мln lei (26,3%) şi constituie, respectiv, 158,7 mln lei şi 111,1 мln lei.

Creşterea numărului de clienţi în perioada de gestiune a constituit 69,7%. Conform situaţiei de la 31 decembrie 2003 banca deservea 20 123 clienţi, inclusiv 4 098 – persoane juridice şi 16 025 – persoane fizice.

În scopul dezvoltării în continuare şi a capitalizării de mai departe a băncii Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat decizia cu privire la efectuarea emisiunii a şasea emisie de acţiuni ale băncii în suma totală de 10,0 mln lei. De asemenea, a fost luată hotărârea privind deschiderea a 23 de reprezentanţe ale băncii, dintre care 20 – în or. Chişinău şi câte una în oraşele Comrat, Cahul şi Cimişţia.

Adunarea a aprobat compania internaţională "KPMG-Moldova" în calitate de auditor general al băncii pentru anul 2004.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611