Homepage Harta site
Noutăţi
27.01.2017  
A avut loc Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor Băncii Comerciale „EXIMBANK -Gruppo Veneto Banca” S.A.
Banca Comercială "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. anunţă despre faptul că, în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 25 ianuarie 2017, au fost adoptate următoarele decizii:

    1. S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

    2. S-a numit noua componenţă a Consiliului Băncii.

    3. S-a aprobat remunerarea membrilor Consiliului Băncii.

    4. S-a numit şi s-a aprobat remunerarea Comisiei de Cenzori a Băncii.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611