Homepage Harta site
Noutăţi
03.09.2004  
A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
La 03 septembrie 2004 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.А., în cadrul căreia a fost examinată întrebarea cu privire la deschiderea unor filiale şi reprezentanţe suplimentare ale băncii într-un şir de oraşe din republică (Chişnău, Căuşeni, Ungheni, Orhei şi Soroca). Decizia privind deschiderea unor subdiviziuni suplimentare a fost fondată pe creşterea cererii din aceste localităţi la servicii bancare de înaltă calitate, parvenite din partea clienţilor actuali şi potenţiali ai băncii, dar şi pe necesitatea majorării calităţii deservirii trezoreriilor din aceste raioane, conturile cărora au fost transferate la deservire în cadrul B.C. "EXIMBANK" S.A. în conformitate cu rezultatele concursului de selectare a băncilor comerciale pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pe Hotărârea din 19 august 2004 a Guvernului Republicii Moldova. În cadrul adunării a fost adoptată şi decizia privind completarea şi modificarea Statutului Băncii şi realegerea Comisiei de cenzori a băncii.
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611