Homepage Harta site
Noutăţi
08.11.2016  
B.C. “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii, care va asigura elaborarea site-ului corporativ
B.C. “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. anunţă concurs public pentru selectarea unui prestator de servicii care va asigura elaborarea site-ului corporativ al Băncii Comerciale“EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” A.O. în conformitate cu Caietul de sarcini.

Ofertele vor include:

- oferta tehnică în original (cu semnătură şi ştampilă), care să corespundă poziţiilor descrise în Caietul de sarcini;
- oferta financiară detaliată pe poziții. Toate costurile se vor calcula cu TVA;
- profilul companiei, indicarea datelor de contact şi a numelui persoanei responsabile de ofertă.

Pentru obţinerea Caietului de sarcini, puteţi apela persoana de contact din cadrul Departamentului Comercial la numărul de telefon: 022 301 162

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate nu mai târziu de data de vineri, 25 noiembrie 2016 , orele 17:00 la adresa Oficiului Central al BC “EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” SA - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.171/1, et. 10, mun. Chişinău, MD-2004, Departamentul Comercial.

Notă:
În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile concursului tender, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, Banca îşi rezervă dreptul de a o respinge.

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611