Homepage Harta site
Noutăţi
30.01.2002 Adunarea Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La adunare a fost efectuată o analiză preliminară a activităţii şi dezvoltării băncii în 2001. A fost menţionat că în anul de gestiune banca şi–a atins principalele obiective stabilite în business-plan, printre care: creşterea indicatorilor economici de bază şi lărgirea spectrului de servicii ale băncii prin întroducerea a noi produse şi servicii, cât şi expansiunea teritorială a băncii.

În anul trecut cifra de afaceri a EXIMBANK a crescut cu 26.6%, constituind către sfârşitul anului 198.9 mln lei. În decursul anului banca a acordat credite în sumă de 690.7 mln lei. portofoliul de credite a băncii a crescut în 2001 cu 39.1%, înregistrând 96.2 mln lei. Suma totală a investiţiilor în hârtii de valoare a înregistrat 79.7 mln lei. suma totală a mijloacelor băneşti pe conturile clienţilor EXIMBANK s-a majorat către sfârşitul anului cu 20% până la 107.2 mln lei. la 31 decembrie 2001 banca deservea aproximativ 9000 clienţi, dintre care aproximativ 2800 persoane juridice şi 6200 persoane fizice.

De asemeni la adunarea generala a acţionarilor au fost aprobate planul de afaceri si planul de gestionare a lichidităţii pentru anul 2002.

14.01.2002 Deschiderea conturilor de depozit în EURO
   Din 14 ianuarie B.C. "EXIMBANK" S.A. lansează un nou serviciu - deschiderea conturilor de depozit în EURO pentru persoane fizice şi juridice informaţie detaliată este disponibilă la numărul de telefon (3732) 54-98-29.
21.12.2001 Reprezentanţa B.C. "EXIMBANK" S.A. în aeroportul internaţional Chişinău
   Reprezentanţa propune servicii de schimb valutar, cumpărarea cecurilor de călătorie, acceptarea plaţilor comunale şi a notelor de plată Moldtelecom şi SUN TV, plata pentru electricitate şi gaz, primirea banilor prin sistemul de transfer WESTERN UNION, vânzarea cartelelor de reâncărcare MOLDCELL GSM şi a cardurilor preplătite Treitelcom.
10.12.2001 Noi reprezentanţe "EXIMBANK"
   Pentru a oferi clienţilor săi un nivel maxim de comoditate, "EXIMBANK" deschide trei noi reprezentanţe în diferite sectoare ale capitalei la urmatoarele adrese: str. I. Creangă, 78, str. M. Kogălniceanu, 76, bul. Decebal, 139. Toate reprezentanţele oferă servicii de schimb valutar, cumpărare a cecurilor de călătorie, plata serviciilor comunale, Moldtelecom şi SUN TV, acceptarera plăţilor pentru energie electrică şi gaz, primirea şi transferul de bani prin sistemul WESTERN UNION, vânzarea cartelelor de reâncărcare MOLDCELL GSM şi a cartelelor telefonice preplătite Treitelcom. Înafară de aceasta, reprezentanţele de pe str. M. Kogălniceanu, 76 şi bul. Decebal 139 oferă servicii de deschidere şi deservire a conturilor curente de depozit pentru persoane fizice si juridice, cât şi servicii de transferuri bancare internaţionale pentru persoane fizice.
08.11.2001 Deschiderea casei de schimb valutar
   La 8 noiembrie B.C. "EXIMBANK" S.A. îşi deschide casa de schimb valutar pe adresa: or. Chişinău, şos. Hânceşti, 58. Înafară de servicii de schimb valutar, clienţii pot achita serviciile comunale.
01.11.2001 B.C. "EXIMBANK" S.A. propune clienţilor săi un nou serviciu - sistemul Internet-Banking "Eximbank-Online"
   Sistemul "Eximbank-Online" dă posibilitate clienţilor cu acces la internet să lucreze cu banca de la distanţă. Sistemul asigură un nivel garantat de securitate, permitând clientului să lucreze rapid şi sigur cu documentele bancare.
01.10.2001 Schimbări în tarife şi plăţi
   Din 1 octombrie 2001 întră în vigoare schibările în tarifele şi plăţile percepute de B.C. "EXIMBANK" S.A..
01.08.2001 Noile tarife şi plăţi
   Prin decizia cârmuirii B.C. "EXIMBANK" S.A. din 19 iulie 2001, din 1 august 2001 sunt întroduse noile tarife şi plăţi percepute de EXIMBANK.
27.04.2001 Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   Adunarea a aprobat noul raport anual pentru anul 2000 şi raportul privind implementarea planului de afaceri. A fost notat, că în anul de gestiune banca şi-a îndeplinit principalele sarcini figurând în business-plan, printre care - îndeplinirea cu succes a capitalizării conform normelor impuse de BNM pentru păstrarea licenţei curente de categoria B.

29.01.2001 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La 29 ianuarie 2001 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A., unde au fost aprobate planurile strategice pentru anul 2001: planul de afaceri al Băncii şi planul de gestionare a lichiditaţii. Conform obiectivelor stabilite, principalele direcţii de activitate a băncii în anul financiar următor vor fi eforturile de expansiune teritorială a băncii, întroducerea noilor produse şi servicii, lărgirea bazei de clientelă şi menţinerea lichiditaţii înalte a băncii.

pagina:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611