Homepage Harta site
Noutăţi
21.04.2003 Micşorarea ratelor dobânzii la creditele în lei şi în valută străină
   Începând cu 21 aprilie 2003, sunt micşorate cu un punct procentual ratele dobânzii la creditele în lei şi în valută străină acordate de B.C. "Eximbank" S.A..

Scăderea ratelor dobânzii este efectuată în conmformitate cu planul de afaceri pentru 2003 şi cu politica de micşorare consecventă a ratelor dobânzii la depozitele atrase şi creditele acordate, întărite anterior.

Informaţie mai detaliată poate fi primită la numerele de telefoane: 27-35-31, 54-98-28.

15.04.2003 Adunarea Generală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La 15 aprilie 2003 a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A., unde au fost analizate rezultatele financiare pentru anul 2002.

Conform deciziei acţionarilor, 48% sau 4.4 mln lei din profitul net în volum total 9.2 mln lei obţinut de bancă în perioada anului 2002, vor fi direcţionate spre plata dividendelor pentru anul respectiv. În fondul de rezervă sunt atribuite 5% din profitul net, sau 0.5 mln lei, iar spre dezvoltarea băncii - 47% sau 4.3 mln lei.


27.12.2002 Adunare Consiliului B.C. "Eximbank" S.A.
   Pe 27 decembrie, 2002 a avut loc ultima în anul 2002 adunare a Consiliului B.C. "Eximbank" S.A., fiind luată decizia organizării pe data de 16 ianuarie 2003 a Adunării Generale Etraordinare a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A. cu scopul aprobării business-planului şi a bugetului băncii pentru anul 2003.

11.11.2002 Micşorarea ratelor dobânzii la creditele în lei şi valută străină.
   B.C. "Eximbank" S.A. micşorează cu un punct procentual a ratelor dobânzii la creditele în lei şi valută străină. Aceasta este a doua micşorare a ratelor dobânzii în acest an, efectuată conform planului de afaceri pentru 2002 şi a politicii de micşorare consecvenţa a ratelor dobânzii la credite şi depozite, aprobate anterior. Informaţie detaliată este disponibilă la numerele de telefon 27-35-31, 54-98-28.
11.10.2002 Emisiunea cardurilor bancare “ VISA International”
   B.C. "EXIMBANK" S.A. a început emisiunea cardurilor plastice “ VISA International” - Electron, Classic, Business si Gold. "VISA International" – este cel mai mare sistem de plăţi internaţionale din lume. Cardurile "VISA International" sunt acceptate drept mijloc de plată în peste 22 mln. puncte de vânzare în lume, iar în peste 130 ţari sunt disponibile 700 mii bancomate.

De asemeni, Eximbank este membru plenipotenciar al sistemului de plăţi internaţional "MasterCard International". La moment oricine care îşi procură un card bancar poate fi sigur, că nu va avea niciodată şi niciunde probleme cu efectuarea plăţilor.

Banca propune un spectru larg de carduri plastice - de debit, credit, de salarizare în Lei Moldoveneşti şi valută străină. Detalii privind procedura emisiei şi a deservirii cardurilor plastice la Eximbank poate fi primită la numărul de telefon 54 23 64 sau prin e-mail:cards@eximbank.com, Secţia Carduri Bancare.

23.09.2002 Micşorarea ratelor dobânzii la depozitele în lei
   B.C. "Eximbank" S.A. a scăzut cu trei puncte procentuale ratele dobânzilor la depozitele în lei. Este a doua micşorare a ratelor procentuale de la începutul anului, efectuată în conformitate cu planul de afaceri pentru 2002 şi politica de scădere consecvenţa a ratelor procentuale la depozitele atrase şi creditele acordate. Deasemeni, în paralel cu scăderea ratelor procentuale la depozitele în lei, Banca întroduce un nou tip de depozit în valută străină - depozitele cumulative cu termenul de rambursare 6, 12, 24 si 36 luni.
01.08.2002 B.C. "Eximbank" S.A. emite carduri bancare
   Din 1 August Eximbank emite un nou tip de carduri de plastic din sistemul de plăţi internaţional MasterCard International - Cirrus/Maestro, Eurocard/Maestro, Eurocard/MasterCard Standard Eurocard/Мastercard Gold pentru persoane fizice si Eurocard/MasterCard Business pentru persoanele juridice.

Doritorilor de a procura noul produs bancar propus de Eximbank li se deschid conturi de card, atât în lei, cât şi în Dolari SUA.

Detalii privind procedura emisiei şi a deservirii cardurilor de plastic la Eximbank poate fi primită la numărul de telefon (373 22) 54 23 64 sau prin e-mail cards@eximbank.com, Secţia Carduri Bancare.

27.03.2002 Micsorarea profitabilitaţii a depozitelor
   B.C. "Eximbank" S.A. a luat decizia de micsorare a profitabilitaţii depozitelor în lei începand cu 1 aprilie 2002. Din această dată, banca scade cu un punct procentual profitabilitatea la depozitele în lei cu termenul de rambursare 6 şi 12 luni.
09.02.2002 B.C. "Eximbank" S.A. devine partener ai "VISA International"
   Eximbank este a treia bancă comercială din Moldova căreia, pe lângă dreptul de a deservi, i s-a oferit şi dreptul de a emite cardurile"VISA International"...

30.01.2002 Adunarea Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La adunare a fost efectuată o analiză preliminară a activităţii şi dezvoltării băncii în 2001. A fost menţionat că în anul de gestiune banca şi–a atins principalele obiective stabilite în business-plan, printre care: creşterea indicatorilor economici de bază şi lărgirea spectrului de servicii ale băncii prin întroducerea a noi produse şi servicii, cât şi expansiunea teritorială a băncii.

În anul trecut cifra de afaceri a EXIMBANK a crescut cu 26.6%, constituind către sfârşitul anului 198.9 mln lei. În decursul anului banca a acordat credite în sumă de 690.7 mln lei. portofoliul de credite a băncii a crescut în 2001 cu 39.1%, înregistrând 96.2 mln lei. Suma totală a investiţiilor în hârtii de valoare a înregistrat 79.7 mln lei. suma totală a mijloacelor băneşti pe conturile clienţilor EXIMBANK s-a majorat către sfârşitul anului cu 20% până la 107.2 mln lei. la 31 decembrie 2001 banca deservea aproximativ 9000 clienţi, dintre care aproximativ 2800 persoane juridice şi 6200 persoane fizice.

De asemeni la adunarea generala a acţionarilor au fost aprobate planul de afaceri si planul de gestionare a lichidităţii pentru anul 2002.


pagina:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611