Homepage Harta site
Noutăţi
17.03.2005 B.C. "Eximbank" S.A. a modificat ratele dobânzilor aferente depozitelor la termen acceptate de la persoanele fizice.
   Cârmuirea B.C. "Eximbank" S.A. în cadrul şedinţei din 11 martie 2005 a hotărât de a reduce ratele anuale ale dobânzilor aferente depozitelor la termen cu rata fixă a dobânzii, acceptate de la persoanele fizice. Au fost modificate ratele dobânzilor atât la depozitele în monedă naţională, cât şi în valută străină. Modificările nominalizate nu vor afecta depozitele, care vor fi acceptate până la data de 18 martie 2005.

15.03.2005 B.C "Eximbank" S.A. a devenit fondator al societăţii interbancare de garantare a creditelor.
   La data de 24 februarie 2005 Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Departamentul Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova a înregistrat Societatea Interbancară de Garantare
"Garantinvest" S.R.L. Societatea a fost creată în scopul asigurării accesului la credite bancare unui cerc mai larg de întreprinzători, care au elaborat planuri de afaceri argumentate, dar nu dispun de gaj suficient, prin intermediul garantării a până la 50% din suma creditului solicitat de potenţialii debitori, suma căruia nu va depăşi echivalentul a 10 mii dolari SUA.


08.02.2005 B.C. “EXIMBANK” S.A. a redus ratele de referinţă la credite.
   În cadrul şedinţei din 03 februarie 2005 Cârmuirea B.C. “EXIMBANK” S.A. a luat hotărârea de a reduce cu două puncte procentuale ratele de referinţă ale dobânzilor la creditele acordate din contul mijloacelor băncii, atât în monedă naţională, cât şi în valută străină.


31.01.2005 Deschiderea oficială a Filialei nr. 8 în oraşul Soroca.
   La 27 ianuarie 2005 în partea de nord a ţării a avut loc deschiderea oficială a Filialei nr. 8, amplasată în or. Soroca (160 km la nord de or. Chişinău), la adresa: str. Vasile
Alecsandri nr. 2. Ca şi la deschiderea recenta a altor două filiale – nr. 4 din Căuşeni şi nr. 5 din Orhei, la ceremonie au participat conducerea raionului şi oraşului, inclusiv reprezentanţi ai organelor administraţiei publice, clienţilor actuali şi potenţiali ai băncii.

27.01.2005 Deschiderea oficială a Filialei nr. 5 în oraşul Orhei.
   La data de 26 ianuarie 2005 a avut loc deschiderea oficială a Filialei nr. 5, amplasată în centrul oraşului Orhei (50 km la nord de Chişinău), la adresa str. Scrisul Latin nr. 15A.

La ceremonia de deschidere au participat conducerea raionului şi oraşului, inclusiv reprezentanţi ai trezoreriei, altor organe ale administraţiei publice, precum si reprezentanţii unor organizaţii şi întreprinderi-actuali şi potenţiali clienţi ai băncii.


26.01.2005 Deschiderea oficială a Filialei nr. 4 în oraşul Căuşeni.
   La 25 ianuarie 2005 în oraşul Căuşeni (80 km la sud de Chişinău) a avut loc deschiderea oficială a Filialei nr. 4, la care au participat conducerea raionului şi oraşului, precum şi reprezentanţii altor organizaţii şi întreprinderi-clienţi ai băncii.

Deschiderea filialei se încadrează în strategia băncii, adoptată anterior, scopul căreia este punerea la dispoziţia fiecărui client a celor mai avansate şi calitative servicii şi tehnologii bancare şi constituie, de fapt, o nouă etapă de extindere a serviciilor bancare după deschiderea în Căuşeni a reprezentanţei băncii, în septembrie 2004.


26.01.2005 B.C. "Eximbank" S.A. a modificat ratele dobânzilor aferente depozitelor la termen acceptate de la persoanele fizice.
   În cadrul şedinţei Cârmuirii băncii din 24 ianuarie 2005 a fost luata decizia privind reducerea ratelor anuale ale dobânzilor aferente depozitelor la termen, acceptate de la persoanele fizice, începând cu 01 februarie 2005. Au fost modificate ratele dobânzilor la depozitele acceptate la termenele 3, 6, 9 şi 12 luni, atât în monedă naţională, cât şi în valută străină. Modificările nominalizate nu vor afecta depozitele la termen cu rata fixă a dobânzii, care au fost plasate până la 01 februarie 2005.


26.01.2005 În anul 2004 B.C. "Eximbank" S.A. a înregistrat cel mai înalt ritm de creştere a activelor în sistemul bancar al Republicii Moldova.
   Acest fapt a fost menţionat în cadrul şedinţei extinse a Consiliului B.C. "Eximbank" S.A., din data de 21 ianuarie 2005 cu participarea membrilor Cârmuirii băncii, la care dl Marcel Chircă, Preşedintele băncii, a prezentat Consiliului rezultatele preliminare ale activităţii băncii în anul 2004.


24.12.2004 În ajunul sărbătorilor de iarnă, a avut loc extragerea premiilor băneşti a depozitului "De Crăciun".
   

Stimaţi clienţi!

Suntem bucuroşi să Vă anunţăm, că pe data de 23 decembrie a avut loc extragerea premiilor pentru depozitul "De Crăciun".

Au fost extrase următoarele premii băneşti, între depunătorii care au deschis depozitul "De Crăciun" în perioda din 15 octombrie până la 15 decembrie 2004:

100 lei - 50 premii, 200 lei - 25 premii, 500 lei - 10 premii, 1 000 lei - 5 premii, 5 000 lei - 1 premii, 10 000 lei şi PREMIUL PRINCIPAL - 50 000 lei.


06.12.2004 Informaţie cu privire la deciziile adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.
   La 6 decembrie 2004 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. "Eximbank" S.A. în cadrul căreia s-a luat decizia cu privire la efectuarea emisiunii a şaptea de acţiuni, în volum de 14 340 lei, care va asigura dezvoltarea în continuare a băncii şi capitalizarea ei. După emiterea acţiunilor respective capitalul de nivelul întâi al băncii va constitui suma de peste 97,0 mln lei, depăşind nivelul minim de capital, stabilit de Banca Naţională a Moldovei pentru băncile deţinătoare de autorizaţia de categoria “B”, conform situaţiei de la 30 iunie 2005.


pagina:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611