Homepage Harta site
Remiteri de bani prin sistemul SWIFT
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Remiteri de bani prin sistemul "Getmoney to Family"
Remiteri de bani prin sistemul "UNISTREAM"
Remiteri de bani prin sistemul "Moneygram"
Remiteri de bani prin sistemul "Zolotaya Korona"
Remiteri de bani prin sistemul "Western Union"
Western UnionB.C. "EXIMBANK" S.A. prestează servicii de expediere şi încasare a mijloacelor băneşti prin intermediul sistemului de plăţi rapide Western Union.
Sistemul Western Union – este un sistem cu peste 245 000 puncte de deservire în 195 ţări ale lumii, presupunând cheltuieli minime, fiind rapid şi sigur.
Transferul de mijloace băneşti se efectuează în decursul a 5 minute.

Valuta transferului şi achitarea comisioanelor
Expedierea şi primirea transferurilor pot fi efectuate în dolari SUA, Euro și MDL. Comisionul pentru efectuarea transferului se achită doar de către Expeditor.

Pentru a primi bani prin sistemul Western Union:
Trebuie să completaţi un formular special, în care veţi indica numele complet al Expeditorului transferului, codul din zece cifre, suma transferului, ţara, din care a fost expediat transferul şi răspunsul corect la întrebarea de control (dacă expeditorul a inclus această întrebare în transfer), precum şi să prezentaţi actul de identitate.

Pentru expedierea banilor prin sistemul Western Union:
Trebuie să completaţi un formular special, în care veţi indica numele complet al beneficiarului, suma transferului, oraşul şi ţara destinatarului, să prezentaţi actul de identitate. De asemenea, trebuie să comunicaţi beneficiarului codul din zece cifre.

Comisioanele pentru expedierea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

Suma transferului Tarif Tarif pentru transfer in Republica Haiti, EURO
Dolari SUA EURO
0,00-50,00 13,00 7,00 5,00
50,01-100,00 15,00 9,00 10,00
100,01-200,00 22,00 15,00 15,00
200,01-300,00 29,00 22,00 22,00
300,01-400,00 34,00 27,00 27,00
400,01-500,00 40,00 30,00 30,00
500,01-750,00 45,00 34,00 34,00
750,01-1000,00 50,00 39,00 39,00
1000,01-1500,00 76,00 56,00 56,00
1500,01-1750,00 81,00 66,00 66,00
1750,01-2000,00 91,00 76,00 76,00
2000,01-2500,00 111,00 90,00 90,00
2500,01-3000,00 121,00 110,00 110,00

Peste 3 000 USD/EUR se adauga 20 USD/EUR pentru fiecare 500 USD/EUR

Tarife pentru expedierea transferurilor în USD/EUR către Georgia şi tările CSI

Tarife pentru expedierea transferurilor în USD/EUR către China

În cazul eliberării/încasării echivalentului în MDL a mijloacelor băneşti se aplică cursul comercial de cumpărare a valutei respective afişat la ghişeele filialelor.

Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la remiterile de bani în valută străină:

Pentru rezidenţi
- până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice în străinătate fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor):
* poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată,, prezentând la bancă documentele ce confirma calitatea de membru a familiei - certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc; precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
* poate fi efectuat transfer unic în străinătate pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.); precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

Pentru nerezidenţi
-până la 10.000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă calitatea de membru a familiei sau a altor documente confirmative;
- peste 10.000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului şi documentele ce confirmă calitatea de membru al familiei (cheltuieli familiale); - pot fi efectuate transferuri pe nume propriu fără restricţii.

Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a transferului:
Returnarea:
- se efectuează la cererea ordonatorului, cu condiţia ca suma să nu fie deja eliberată beneficiarului. Platitorului i se returnează suma transferului. Returnarea transferului se efectuează după ce a fost încasată suma tranzacţiei de către B.C. "EXIMBANK" S.A. de la sistemul "WESTERN UNION".
Perioada de validitate:
- nelimitat.

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.
Condiţiile de executare a transferului internaţional de mijloace băneşti.

Transferurile sînt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. informaţii detaliate

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta la următoarele telefoane:
(373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.

 
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investițional
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife și Condiții Generale Bancare
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611