Homepage Harta site
Creditul AGRARIO - STAGIONE
Credit AGRARIO - STAGIONE VERDE
Creditul AGRARIO - INVESTO
Creditul AGRARIO - FUTURO
Credite
B.C. "EXIMBANK" S.A. oferă clienţilor săi un larg complex de servicii de creditare, aspirând spre satisfacerea cât mai deplină a necesitaţilor acestora in domeniul creditării. Creditele se acorda atât în lei moldoveneşti, cât şi în dolari SUA şi Euro.

În dependenţa de caracterul activitaţii clientului şi a necesitaţilor sale în mijloace împrumutate, creditele persoanelor juridice pot fi acordate pentru urmatoarele scopuri:

  • pentru suplinirea mijloacelor circulante sub forma de linii de credit deschise;
  • credite cu scopul petrecerii activităţilor comerciale;
  • credite pentru achiziţionarea mijloacelor fixe;
  • credite pentru achitarea documentelor de plată în condiţiile lipsei sau deficitului de mijloace financiare pe contul curent al clientului (overdraft).

Condiţia de bază a acordării unui credit este istoria “de decontare” a clientului (rulaje stabile şi solide pe conturile acestuia), un plan de afaceri bine argumentat, un busines profitabil.

In calitate de gaj pot fi acceptate hârtiile de valoare lichide, mijloacele fixe, imobilul, stocuri de marfă şi materiale, garanţiile şi asigurările de solvabilitate a întreprinderii său a unei bănci stabile. Gajul poate să aparţină atât debitorului cât şi terţei persoane.

Rata dobânzii pentru creditele în lei şi în valută depind de istoria de creditare a clientului, tipul gajului, scopul, suma şi termenul creditului.

Pentru creditele acordate în lei moldoveneşti:
Pentru creditele acordate în lei moldoveneşti, Banca aplică o rată a dobânzii flotantă, care se modifică în dependenţă de schimbările survenite pe piaţa de credit, modificării situaţiei financiare din Republica Moldova, inclusiv rata inflaţiei, modificării costului resurselor creditare disponibile Băncii de la finanţatori, modificarea ratelor de politică monetară a Băncii Naţionale a Moldovei şi/sau fluctuaţiei cursului oficial de schimb al monedei naţionale. Modificarea ratei dobânzii are loc respectând regulile echităţii şi cu înştiinţarea prealabilă a debitorului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a ratei noi.

Pentru creditele acordate în valută:
Pentru creditele acordate în valută, Banca aplică o rată a dobânzii flotante calculate reieşind din rata „rata de referinţă” EURIBOR 3M (la 3 luni) pentru creditele acordate în Euro sau LIBOR 3M (la 3 luni) pentru creditele acordate in USD, valabile la momentul semnării contractului de credit, plus marja flotantă a Băncii.
Rata EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate — rata ofertei interbancare) reprezintă rata medie a dobânzii, utilizată de către băncile de prim rang pentru acordarea creditelor interbancare pe termen scurt în Euro altor bănci de prim rang. Rata dată este publicată zilnic pe pagina EURIBOR 01, în sistema informaţională REUTERS. Rata LIBOR (London Interbank Offered Rate — rata ofertei interbancare) reprezintă rata medie a dobânzii, utilizată de către băncile de prim rang pentru acordarea creditelor interbancare pe termen scurt în dolari SUA altor bănci de prim rang. Rata dată este publicată zilnic pe pagina LIBOR 01, în sistema informaţională REUTERS. Rata de referinţă, pe tot parcursul utilizării creditului, se modifică automat la data de 22 a primei luni a fiecărui trimestru (22 ianuarie, 22 aprilie, 22 iulie şi 22 octombrie).
Calculul ratei dobânzii ce urmează a fi modificată se va face reieşind din marja flotantă a Băncii stabilite în contractul de credit plus rata de referinţă din ziua în care se modifică rata dobânzii.
Marja flotantă a Băncii se modifică în dependenţă de schimbările survenite pe piaţa de credit, din cauza modificării situaţiei financiare din Republica Moldova, inclusiv rata inflaţiei, modificării costului resurselor creditare disponibile Băncii de la finanţatori, modificarea ratelor de politică monetară a Băncii Naţionale a Moldovei şi/sau fluctuaţiei cursului oficial de schimb al monedei naţionale. Modificarea marjei are loc respectând regulile echităţii şi cu înştiinţarea prealabilă a debitorului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a marjei noi. Modificarea ratei de referinţă nu limitează dreptul Băncii la modificarea simultană a marjei.

Tarifele de bază ale B.C. “EXIMBANK” S.A.

Garanţiile

O direcţie specifică a activităţii băncii este oferirea garanţiilor bancare clienţilor săi. La oferirea garanţiei, formă de asigurare a căreia sunt mijloacele băneşti ale clientului şi/sau hârtiile de valoare de stat, clientul plateşte băncii o sumă de minimum 100 lei moldoveneşti, indiferent de sumă şi termenul garanţiei.

La asigurarea cu alte active, clientul plăteşte băncii un comision conform ratei stabilite de Comitetul de credite. La oferirea garanţiei în folosul persoanei nerezidente, clientul totodată achită şi comisionul băncii corespondente.

Achitarea de către Bancă a obligaţiunilor la garanţie asigurată cu alte active se reînregistrează sub forma de împrumut cu rata dobânzii stabilită de Comitetul de Creditare.

Criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare a creditelor din resursele IFC (Corporaţia Financiară Internaţională)

 
Deschiderea contului
Decontări şi operaţiuni de casă
Decontări internaţionale
Credite
Bancassurance
Depozite
Carduri bancare
Plati Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Programa “Generatorul ordinelor de plată”
Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"
Servicii de încasare
Tarife și Condiții Generale Bancare
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611